Meny

Varför just 1310nm och 1550nm våglängd

Eller varför är himlen så oskyldigt blå? Och vad har det med fiber att göra? Ett kul sammanträffande faktiskt, att den blå himlen eller den röda solnedgången beror på ett fenomen som också påverkar ditt fiberbaserade bredband. Läs om spridningseffekter och varför vi använder 1550nm våglängd på de långa fiberlängderna

När det synliga ljuset från solen når atmosfären är det den blå färgens våglängd som har svårast att tränga igenom. Den bryts och reflekteras i atmosfären vilket gör att vi uppfattar himlen som blå. Samma fenomen ger upphov till de röda solnedgångarna och kallas Rayleigh-spridning efter fysikern Lord Rayleigh.

Rayleigh-spridning

Vad har nu detta med fiber i datanät att göra? 

En hel del faktiskt. Samma ljus och samma fenomen. Rayleigh-spridning eller "scattering" som är det engelska uttrycket tillsammans med absorption är de huvudsakliga ingredienserna i vad vi kallar för dämpning och den faktor som mest av allt påverkar våra möjligheter att skicka data på fiber över långa avstånd. 

När ljuset möter atomer och molekyler i glaset rubbas färdriktningen och efter en rad sådana kollisioner kan mottagaren inte längre urskilja den ursprungliga signalen. Det har visat sig att olika våglängder påverkas olika mycket av detta. De långa våglängderna (1550nm) är mindre känsliga jämfört med de kortare (1310nm). Därför ser du heller inga långdistans-SFP:er med 1310nm våglängd. Brytgränsen för när vi övergår till 1550 brukar ligga vid omkring 20km kabellängd.

water peak level

Grafen ovan visar dämpningens storlek vid olika våglänger. Inom de inringade områdena finner vi våglängderna med lägst dämpning, men även mellan dessa båda områden skiljer sig dämpningen till 1550:s fördel. Här har du anledningen till att just 1310nm och 1550nm blivit de vanligaste våglängderna för singelmode fiber och att just 1550 är den föredragna på långa avstånd. Mitt emellan 1310 och 1550 ligger den sk "water peak level" där dämpningen är som störst, men strax före 1310 och strax efter 1550 är dämpningen också betydligt högre. I vart fall gäller detta den traditionella singelmode-kabeln G.652 som fortfarande är mycket vanlig ute i fält. 

Absorption, som är den andra ingrediensen, uppstår av flera olika anledningar men som exempel av mikro- och makroböjningar, sprickor, gasrester i kärnmaterialet etc. Dessa avvikelser i materialet har störst påverkan vid vissa våglängdsintervall. 

Instrumenttillverkaren Exfo har gjort en illustrerande video på ämnet:

dämpning tutorial

På senare år har man lyckats få fram fiberkabel där dessa effekter har minimerats, sk LWP-kabel (Low Water Peak) eller till och med ZWP (Zero Water Peak) och dessa har då fått benämningen G.652c och G.652d. Men även andra specialvarianter finns, som G.657 där man optimerat fibern för att klara minsta möjliga böjningsradie eller G.655 som optimerats för DWDM exempelvis. Hos Direktronik är alla lagerförda singelmode-kablar av den optimerade typen G.652c, men skulle du vilja ha kabel baserad på någon av de andra varianterna kan vi snabbt ta fram det till dig, även i små kvantiteter.

Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare frågor kring fibernät.

 

Produktområden

Relaterade komponenter

Best.nr 112-1361
WireXpert 500 Fiber är instrumentet för dig som främst behöver testa, certifiera och dokumentera fiber men vill ha möjlighet att komplettera med motsvarande förmåga också för kopparnät när behov uppstår. Instrumentet bygger på den mest mångsidiga testplattformen som finns idag som gör att du kan bygga på med funktionalitet och prestanda i den takt du behöver upp till Cat.8/Klass II och förbi.
124 700 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 117-2920
OM5 är den framtida multimode klassningen . Då bandbredds kraven ökar har nu OM5 presenterat sig. Skillnaden mellan OM4 och OM5 ser inte så stora ut men då man får stöd för ett större bandbreddsområde på 850-950nm så kan fördelarna överväga. Varje Direktronik-fiber genomgår en manuell 3D interferometertest som garanterar glaskärnans centrering och därmed optimala överföringsegenskaper. Det ger hög jämn kvalitet så att du slipper komplicerad felsökning och kostsam efterservice
113 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter