Meny

Fängelsövervakning

Där kraven är extremt höga och säkerheten av största vikt!

Kameror är en stor och viktig del i dagens övervakning i våra fängelser. Man vill på bästa sätt kunna hindra, identifiera, övervaka och motverka brott men även skydda sin egen personal.  Det blir viktigare och viktigare att kameran kan leverera hög kvalitativa bilder i de flesta ljusförhållanden och i HD-kvalité men det har också nu blivit viktigt att kamerorna har en viss design för att klara det högt ställda kraven.

Hörnmonterade kameror med vidvinkel garantera att man kan ta del av ett större övervakningsområde med en och samma kamera. Säkerhet för att den intagne inte ska kunna skada sig själv eller kunna göra åverkan på kameran är av störst viktigt.

Kameran är därför designad utan hörn och med antiglid för att man inte ska kunna riva ned den, övertäckas eller till och med användas för att skada sig själv (Anti-Ligature design)

Anti-ligature

Anti-Ligature Design: Är en konstruktion för att minska risken för att människor ska kunna hänga saker runt och i detta fall en kamera att för kunna skada sig själva.

 

 

 

Kameran måste kunna monteras där den kan utsättas för vandalisering, viktigt är då att den är tålig (IK10+) och även erbjuda shock detection en detektering som larmar när någon försöker göra någon åverkan på kameran. 

Även bevakning när det är dåliga ljusförhållanden är ett måste, de flesta kameror idag är utrustade med IR för 850nm men dessa kameror avger ett rött sken vilket begränsar användnings området. Viktigt är att man använder sig av IR med 940nm vilket vi människor inte kan se. Den begränsning som man kan få är avstånd men det är oftast inga problem inomhus.

940nm

Produktområden