Meny

Miljösensorer

Här finner du smarta lösningar för att monitorera och kontrollera hur det står till med miljön och luftkvaliteten på din arbetsplats, i hemmet, i laboratorium, i skogen, i stadsmiljö. Du finner även sensorer för att kontrollera utsläpp i vatten, säkerställa vattenkvalitet i bäckar, vattendrag sjöar och hav. 

Även sensorer för mätning av olika typer av gaser samt sensorer för nivåmätning i avloppsbrunnar, slambrunnar, cilos, cisterner, diseltankar, spillvatten samt olika typer av industrier.

För att vi ska må bra, prestera bra samt hålla oss friska är miljö och luftkvaliteten av högsta vikt. Kvaliteten på luften vi andas påverkas av en mängd faktorer. Dessvärre ökar luftföroreningar i vår omgivning stadigt beroende på trafik, däckslitage, industrier, eldning av fossila bränslen mm.

Lika viktigt som att se till att luften vi andas inte gör oss sjuka är det att kontrollera våra reningsverk så att vi inte släpper ut förorenat vatten i våra vattendrag, sjöar och hav, övervaka oljeutsläpp, övergödning, algblomning mm.

Saknar du en sensor? Kontakta oss på 08-52400700 eller info@direktronik.se så tar vi fram den åt dig

 

Aktiva filter Återställ

Produkter

41

Gränssnitt

Visa fler

Mäter

Visa fler
 
Sensorn är online hela tiden och används för att ge tidig varning för oljeutsläpp i vattnet. För att snabbt kunna hindra att oljeläckage rinner ut i sjöar och vattendrag. Finns i fyra olika versioner som standard, se under varianter. Modbus RS485.
21 430 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Miljö- och väderövervakningsstation, med vår multisensor tar du kontroll över belysning, temperatur, luftfuktighet, buller, lufttryck, vindriktning, vindhastighet, CO2 samt luftförorenande partiklar, PM2.5 & PM10 över standard RS-485 Modbus-protokoll. Flexibel strömmatning 10 ~ 30Vdc IP65 klassad och temperaturtålig ner till -40 grader. Kontrollera luftkvalitet i stadsmiljö, tunnlar, industrier, jordbruk eller väderstationer runt om i världen. Eller använd som en del i ditt IoT-projekt eller smartcity lösning.
4 200 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101887
Konduktivitet sensor- elektrisk ledningsförmåga i vatten
4 350 SEK exkl. moms
 
En serie industriella exakta gasdetektorer för att kontrollera i stort sett alla typer av gaser och luftföroreningar. Tydlig LED-skärm som visar aktuellt värde, gastyp och status. Väderskyddad, temperaturtålig samt explosionsklassad.
3 400 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Sensor som mäter graden av turbiditet, grumlighet, slam i vatten. Turbiditet kan bestå av såväl organiska partiklar som humus och alger, vilka är vanliga partiklar i vattendrag, samt oorganiska såsom exempelvis lera som rörs upp från bottensediment vid byggnationer och industrier.
13 860 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101959
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet
1 037 SEK 1 220 SEK Listpris exkl. moms
Best.nr 20101890
Online pH Sensor
3 610 SEK exkl. moms
Best.nr 20101885
Chemical Oxygen Demand (COD) Sensor
58 650 SEK exkl. moms
Best.nr 20101894
Onlinesensor för Blå och Gröna alger i vatten MODBUS RS485
43 550 SEK exkl. moms
 
Ammonium NH3, NH4 är en biologisk restprodukt från bland annat konstgödsel, avloppsreningsverk mm. NH4-N avser kvävehalten i ammoniumjonen. För höga halter av ammonium i dricksvatten kan vara skadligt för människor och djur och för höga halter av ammonium i restvatten från avloppsverk leder till försurning.
17 050 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101893
Mäter koncentrationen av slam i vatten MODBUS RS485
34 750 SEK exkl. moms
51 690 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101889
Fluorescerande sensor för syremätning i vatten MODBUS RS485
8 750 SEK exkl. moms
Best.nr 20101966
LoRaWAN Mäter nivån av Kväveoxid NO i luft
8 650 SEK exkl. moms
Best.nr 20101912
LoRa sensor mäter grumlighet, turbiditet i vatten
27 330 SEK exkl. moms
Best.nr 20101914
Radarnivågivare för alla slags frätande vätskor
11 310 SEK exkl. moms
 
Radarnivågivare avsedd för nivåmätning av vatten, lämplig i olika typer av vattendammar, sjöar, vattenkraftverk, brunnar mm. Temperaturokänslig -40℃ ~ 100℃. Nivågivaren kommer som standard i två utföranden för upp till 30m samt 70m djup utan display, Flexibel strömmatning 12-24VDC möjliggör batteridrift.
10 960 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20102138
LoRaWAN O3 Ozone sensor
6 170 SEK exkl. moms
Best.nr 20101913
LoRa PH sensor mäter pH i vatten
6 720 SEK exkl. moms
Best.nr 20101915
Radarnivågivare för milt frätande vätskor
15 630 SEK exkl. moms
 
Om halten koldioxid Co2 ökar och blir för hög i vattendrag, sjöar och hav så leder det till försurning vilket hotar växt och djurliv. Vår sensor använder ultraviolett ljus för att mäta detta.
4 160 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter