Meny

Miljösensorer

Här finner du smarta lösningar för att monitorera och kontrollera hur det står till med miljön och luftkvaliteten på din arbetsplats, i hemmet, i laboratorium, i skogen, i stadsmiljö. Du finner även sensorer för att kontrollera utsläpp i vatten, säkerställa vattenkvalitet i bäckar, vattendrag sjöar och hav. 

Även sensorer för mätning av olika typer av gaser samt sensorer för nivåmätning i avloppsbrunnar, slambrunnar, cilos, cisterner, diseltankar, spillvatten samt olika typer av industrier.

För att vi ska må bra, prestera bra samt hålla oss friska är miljö och luftkvaliteten av högsta vikt. Kvaliteten på luften vi andas påverkas av en mängd faktorer. Dessvärre ökar luftföroreningar i vår omgivning stadigt beroende på trafik, däckslitage, industrier, eldning av fossila bränslen mm.

Lika viktigt som att se till att luften vi andas inte gör oss sjuka är det att kontrollera våra reningsverk så att vi inte släpper ut förorenat vatten i våra vattendrag, sjöar och hav, övervaka oljeutsläpp, övergödning, algblomning mm.

Saknar du en sensor? Kontakta oss på 08-52400700 eller info@direktronik.se så tar vi fram den åt dig

 

Produkter (45)

Aktiva filter Återställ

Produkter

45

Gränssnitt

Visa fler

Mäter

Visa fler
Best.nr 20101887
Konduktivitet sensor- elektrisk ledningsförmåga i vatten
3 520 SEK exkl. moms
 
Sensorn är online hela tiden och används för att ge tidig varning för oljeutsläpp i vattnet. För att snabbt kunna hindra att oljeläckage rinner ut i sjöar och vattendrag. Finns i fyra olika versioner som standard, se under varianter. Modbus RS485.
16 620 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101966
LoRaWAN Mäter nivån av Kväveoxid NO i luft
5 390 SEK exkl. moms
 
Radarnivågivare avsedd för nivåmätning av vatten, lämplig i olika typer av vattendammar, sjöar, vattenkraftverk, brunnar mm. Temperaturokänslig -40℃ ~ 100℃. Nivågivaren kommer som standard i två utföranden för upp till 30m samt 70m djup utan display, Flexibel strömmatning 12-24VDC möjliggör batteridrift.
8 850 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20102139
LoRaWAN Ultrasonicsensor för nivåmätning
0 SEK exkl. moms
Best.nr 20101963
LoRaWAN mäter fuktighet och temperatur i jord
3 120 SEK exkl. moms
Best.nr 20102152
LoRaWAN Mäter nivån av SO2 Svaveldioxid i luften
4 270 SEK exkl. moms
 
Utbytessensorer för övervakning av gaser. Köp rätt utbytessensor, skruva ur den gamla ur "huvudsensorn" och skruva i den nya. Därefter aktiverar du självkalibreringsfunktionen i "huvudsensorn" och produkten är klar att åter tas i bruk. Betydligt smidigare och mer kostnadseffektivt än att kasta hela produkten alternativt skicka iväg den för sensorutbyte i fabrik.
395 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101889
Fluorescerande sensor för syremätning i vatten MODBUS RS485
7 070 SEK exkl. moms
Best.nr 20101959
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet
1 110 SEK exkl. moms
 
Miljö- och väderövervakningsstation, med vår multisensor tar du kontroll över belysning, temperatur, luftfuktighet, buller, lufttryck, vindriktning, vindhastighet, CO2 samt luftförorenande partiklar, PM2.5 & PM10 över standard RS-485 Modbus-protokoll. Flexibel strömmatning 10 ~ 30Vdc IP65 klassad och temperaturtålig ner till -40 grader. Kontrollera luftkvalitet i stadsmiljö, tunnlar, industrier, jordbruk eller väderstationer runt om i världen. Eller använd som en del i ditt IoT-projekt eller smartcity lösning.
3 750 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101893
Mäter koncentrationen av slam i vatten MODBUS RS485
28 060 SEK exkl. moms
Best.nr 20101894
Onlinesensor för Blå och Gröna alger i vatten MODBUS RS485
35 170 SEK exkl. moms
 
10m sensorprobe, kan fås kundanpassad upp till 100m. Nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Larmar via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 220V (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 24VDC. LCD display för lokal avläsning.
3 330 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Kan larma via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 24VDC (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 220V. LCD display för lokal avläsning.
2 660 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101913
LoRa PH sensor mäter pH i vatten
4 600 SEK exkl. moms
41 740 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20102156
LoRaWAN, Temp, luftfukt, PM2,5, buller, Solpanel & batteri
8 650 SEK exkl. moms
 
En serie industriella exakta gasdetektorer för att kontrollera i stort sett alla typer av gaser och luftföroreningar. Tydlig LED-skärm som visar aktuellt värde, gastyp och status. Väderskyddad, temperaturtålig samt explosionsklassad.
2 740 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Explosionssäker nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Kan larma via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 24VDC (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 220V. LCD display för lokal avläsning.
4 060 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Klorofyll är ett pigment som finns i växter och plankton. När näringsmängden i vattnet ökar så stiger även klorofyllhalten. Vattnet blir allt brunare, genom att mäta klorofyllhalten i vattnet fås ett snabbt värde på hur mycket växtplankton det finns och utifrån det kan man bedöma ifall vattnet riskerar övergödning.
28 420 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter