Meny

Miljösensorer

Här finner du smarta lösningar för att monitorera och kontrollera hur det står till med miljön och luftkvaliteten på din arbetsplats, i hemmet, i laboratorium, i skogen, i stadsmiljö. Du finner även sensorer för att kontrollera utsläpp i vatten, säkerställa vattenkvalitet i bäckar, vattendrag sjöar och hav. 

Även sensorer för mätning av olika typer av gaser samt sensorer för nivåmätning i avloppsbrunnar, slambrunnar, cilos, cisterner, diseltankar, spillvatten samt olika typer av industrier.

För att vi ska må bra, prestera bra samt hålla oss friska är miljö och luftkvaliteten av högsta vikt. Kvaliteten på luften vi andas påverkas av en mängd faktorer. Dessvärre ökar luftföroreningar i vår omgivning stadigt beroende på trafik, däckslitage, industrier, eldning av fossila bränslen mm.

Lika viktigt som att se till att luften vi andas inte gör oss sjuka är det att kontrollera våra reningsverk så att vi inte släpper ut förorenat vatten i våra vattendrag, sjöar och hav, övervaka oljeutsläpp, övergödning, algblomning mm.

Saknar du en sensor? Kontakta oss på 08-52400700 eller info@direktronik.se så tar vi fram den åt dig

 

Aktiva filter Återställ

Produkter

43

Gränssnitt

Visa fler

Mäter

Visa fler
Best.nr 20101885
Chemical Oxygen Demand (COD) Sensor
62 720 SEK exkl. moms
Best.nr 20101890
Online pH Sensor
3 860 SEK exkl. moms
Best.nr 20101894
Onlinesensor för Blå och Gröna alger i vatten MODBUS RS485
46 570 SEK exkl. moms
 
Sensor som mäter graden av turbiditet, grumlighet, slam i vatten. Turbiditet kan bestå av såväl organiska partiklar som humus och alger, vilka är vanliga partiklar i vattendrag, samt oorganiska såsom exempelvis lera som rörs upp från bottensediment vid byggnationer och industrier.
14 820 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101957
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet utomhus
1 710 SEK exkl. moms
Best.nr 20101959
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet
1 113,50 SEK 1 310 SEK Listpris exkl. moms
Best.nr 20101893
Mäter koncentrationen av slam i vatten MODBUS RS485
37 160 SEK exkl. moms
55 270 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101958
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet låga temperaturer
1 380 SEK exkl. moms
 
Ammonium NH3, NH4 är en biologisk restprodukt från bland annat konstgödsel, avloppsreningsverk mm. NH4-N avser kvävehalten i ammoniumjonen. För höga halter av ammonium i dricksvatten kan vara skadligt för människor och djur och för höga halter av ammonium i restvatten från avloppsverk leder till försurning.
18 230 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Sensorn är online hela tiden och används för att ge tidig varning för oljeutsläpp i vattnet. För att snabbt kunna hindra att oljeläckage rinner ut i sjöar och vattendrag. Finns i fyra olika versioner som standard, se under varianter. Modbus RS485.
22 010 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Radarnivågivare avsedd för nivåmätning av vatten, lämplig i olika typer av vattendammar, sjöar, vattenkraftverk, brunnar mm. Temperaturokänslig -40℃ ~ 100℃. Nivågivaren kommer som standard i två utföranden för upp till 30m samt 70m djup utan display, Flexibel strömmatning 12-24VDC möjliggör batteridrift.
11 720 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101919
Radarnivågivare för solida mtrl, mycket damm och kondens
16 720 SEK exkl. moms
Best.nr 20101921
Radarnivågivare för solida fasta partiklar och pulver
11 720 SEK exkl. moms
Best.nr 20101887
Konduktivitet sensor- elektrisk ledningsförmåga i vatten
4 660 SEK exkl. moms
Best.nr 20101922
Radarnivågivare för hygiensika vätskor och livsmedel
16 720 SEK exkl. moms
Best.nr 20101914
Radarnivågivare för alla slags frätande vätskor
12 100 SEK exkl. moms
Best.nr 20101915
Radarnivågivare för milt frätande vätskor
16 720 SEK exkl. moms
Best.nr 20101916
Radarnivågivare för solida mtrl, damm och kondens
12 380 SEK exkl. moms
 
10m sensorprobe, kan fås kundanpassad upp till 100m. Nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Larmar via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 220V (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 24VDC. LCD display för lokal avläsning.
4 410 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Klorofyll är ett pigment som finns i växter och plankton. När näringsmängden i vattnet ökar så stiger även klorofyllhalten. Vattnet blir allt brunare, genom att mäta klorofyllhalten i vattnet fås ett snabbt värde på hur mycket växtplankton det finns och utifrån det kan man bedöma ifall vattnet riskerar övergödning.
37 630 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter