Meny

Försäljningsvillkor

Priser

Samtliga angivna priser gäller exklusive mervärdesskatt och emballage samt fritt vårt lager i Nynäshamn. Priser finns angivna vid respektive artikel. Direktronik reserverar sig för eventuella och temporära fel på webpriser.

Vi riktar oss generellt inte till privatpersoner varför vi enbart godtar förskottbetalning med kort från eventuella intresserade privata kunder.

Leverans

EXW Direktronik AB, Nynäshamn enligt Incoterms 2000, d v s leverans sker fritt vårt lager. Alla transporter sker på köparens egen risk. Normalt lagerförs alla artiklar, men vi förbehåller oss rätten till delleverans enligt praxis.
Frakt tillkommer vid samtliga delleveranser.

Frakt och emballage

Debitering sker enligt vid varje tidpunkt fastställd tariff.

Betalning

Försäljning till företag sker, efter särskild kreditprövning, mot faktura med betalning 10 eller 15 dagar efter fakturadatum. Statliga myndigheter, börsnoterade företag och trogna kunder kan erhålla längre kredittid. Vid icke godkänd kreditprövning gäller kortbetalning eller förskottsbetalning enligt överenskommelse. Eventuell försäljning till privatperson sker enbart mot kortbetalning. Vi förbehåller oss rätten att ändra betalningsvillkor utan föregående avisering.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Debitering sker från förfallodagen enligt räntelagen. Påminnelseavgift debiteras med 50 kronor.

Integritetspolicy

Vi tar dina personuppgifter på allvar och kommer bara att använda personlig information för att administrera ditt konto och tillhanda hålla produkter och tjänster. Vi vill gärna erbjuda dig information om våra produkter, nyheter som vi tror du är intresserad av och kan ha nytta av.

Hur använder vi information om dig?

För att bearbeta order, hantera ditt konto, personalisera för att öka din nytta av vår webb, skicka bra information om våra erbjudanden, produkter, nyheter och intressanta lösningar.

Vi kommer inte att dela dina uppgifter till annan part för marknadsföringssyften.

Dimensioner och tekniska data

Alla uppgifter beträffande dimensioner och tekniska data i katalog och övriga av oss utgivna är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast om avtal uttryckligen hänvisar till dem.

Påseendeorder

Påseendeorder kan efter överenskommelse beviljas. Dock gäller att köparen skall betala testkostnaden för returnerad vara, i de fall test ingår i leveransen.

Specialvaror

Beställningar avseende varor som normalt inte ingår i vårt sortiment och/eller tillverkas efter köparens specifikation, kan ej annulleras. Vid eventuell annullering debiteras varans fulla värde samt handelsvinst.

Reklamation och retur

Reklamation måste ske inom 14 dagar efter mottagandet. Retur av reklamerad vara skall ske med betald frakt, men först efter vårt godkännande och efter erhållande av returnummer.

Returnerad vara skall tydligt märkas med vårt returnummer. Erhållet returnummer gäller i 14 dagar. Om retur skickas efter denna period sker avdrag på kreditering. Gods ska vara i oskadat skick i originalförpackning och väl paketerat med annan ytterkartong.

Garanti

Motsvarar levererad vara icke lämnade specifikationer eller företer den fabrikationsfel, garanterar vi att inom 12 månader efter köpet, efter eget val antingen kreditera, utbyta, reparera eller omarbeta varan. Vi ansvarar ej för skada som kan uppkomma genom fel i varan.

Äganderättsförbehåll

Vi förbehåller oss äganderätten till levererade varor intill dess att varorna är till fullo betald.

Fource majeure

Vid leveransförseningar beroende på omständigheter utanför vår kontroll fritar vi oss från skadeståndsskyldighet. Vi ansvarar ej heller för köparens avtal med tredje part vad avser skyldigheter vid leveransförseningar, felleveranser, fabrikationsfel e.d.

Ångerrätt för konsumenter/privatpersoner

Vid köp av varor från Direktronik har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Direktronik lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas specialtillverkade produkter, datorprogram samt ljud- och bildupptagningar då försegling/plombering brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t.ex. serienummer).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Direktronik AB, företrädesvis via mail till info@direktronik.se där du beskriver ditt ärende, anger ditt ordernummer och hur vi kan kontakta dig. Som svar från oss får du ett returnummer som ytterkartongen (ej varans förpackning) ska märkas med. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Direktronik om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Direktronik. Blanketten hittar du här. Blanketten skickas till Direktronik AB på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Direktronik inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Direktronik.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder) återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Direktronik inom denna tid fått varan i retur. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Direktronik för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

Returen till Direktronik skall ske med betald frakt.