Meny

Försäljningsvillkor

Priser

Samtliga angivna priser gäller exklusive mervärdesskatt och emballage samt fritt vårt lager i Nynäshamn. Priser finns angivna vid respektive artikel. Direktronik reserverar sig för eventuella och temporära fel på webpriser.

Vi riktar oss generellt inte till privatpersoner varför vi enbart godtar förskottbetalning med kort från eventuella intresserade privata kunder.

Leverans

EXW Direktronik AB, Nynäshamn enligt Incoterms 2000, d v s leverans sker fritt vårt lager. Alla transporter sker på köparens egen risk. Normalt lagerförs alla artiklar, men vi förbehåller oss rätten till delleverans enligt praxis.
Frakt tillkommer vid samtliga delleveranser.

Frakt och emballage

Debitering sker enligt vid varje tidpunkt fastställd tariff.

Betalning

Försäljning till företag sker, efter särskild kreditprövning, mot faktura med betalning 10 eller 15 dagar efter fakturadatum. Statliga myndigheter, börsnoterade företag och trogna kunder kan erhålla längre kredittid. Vid icke godkänd kreditprövning gäller kortbetalning eller förskottsbetalning enligt överenskommelse. Eventuell försäljning till privatperson sker enbart mot kortbetalning. Vi förbehåller oss rätten att ändra betalningsvillkor utan föregående avisering.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Debitering sker från förfallodagen enligt räntelagen. Påminnelseavgift debiteras med 50 kronor.

Integritetspolicy

Vi tar dina personuppgifter på allvar och kommer bara att använda personlig information för att administrera ditt konto och tillhanda hålla produkter och tjänster. Vi vill gärna erbjuda dig information om våra produkter, nyheter som vi tror du är intresserad av och kan ha nytta av.

Hur använder vi information om dig?

För att bearbeta order, hantera ditt konto, personalisera för att öka din nytta av vår webb, skicka bra information om våra erbjudanden, produkter, nyheter och intressanta lösningar.

Vi kommer inte att dela dina uppgifter till annan part för marknadsföringssyften.

Dimensioner och tekniska data

Alla uppgifter beträffande dimensioner och tekniska data i katalog och övriga av oss utgivna är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast om avtal uttryckligen hänvisar till dem.

Påseendeorder

Påseendeorder kan efter överenskommelse beviljas. Dock gäller att köparen skall betala testkostnaden för returnerad vara, i de fall test ingår i leveransen.

Specialvaror

Beställningar avseende varor som normalt inte ingår i vårt sortiment och/eller tillverkas efter köparens specifikation, kan ej annulleras. Vid eventuell annullering debiteras varans fulla värde samt handelsvinst.

Reklamation och retur

Reklamation måste ske inom 14 dagar efter mottagandet. Retur av reklamerad vara skall ske med betald frakt, men först efter vårt godkännande och efter erhållande av returnummer.

Returnerad vara skall tydligt märkas med vårt returnummer. Erhållet returnummer gäller i 14 dagar. Om retur skickas efter denna period sker avdrag på kreditering. Gods ska vara i oskadat skick i originalförpackning och väl paketerat med annan ytterkartong.

Garanti

Motsvarar levererad vara icke lämnade specifikationer eller företer den fabrikationsfel, garanterar vi att inom 12 månader efter köpet, efter eget val antingen kreditera, utbyta, reparera eller omarbeta varan. Vi ansvarar ej för skada som kan uppkomma genom fel i varan.

Äganderättsförbehåll

Vi förbehåller oss äganderätten till levererade varor intill dess att varorna är till fullo betald.

Fource majeure

Vid leveransförseningar beroende på omständigheter utanför vår kontroll fritar vi oss från skadeståndsskyldighet. Vi ansvarar ej heller för köparens avtal med tredje part vad avser skyldigheter vid leveransförseningar, felleveranser, fabrikationsfel e.d.