Meny

RFID-integrerade etiketter

Exempel på användningsområden för RFID idag är busskort, liftkort, passering genom tullar, betalstationer, pass, stöldskydd i butiker, bokningssystem, bibliotek, i nyare bilar m.m.

Med RFID-etiketter går det att ge resurser unika digitala identiteter som gör det möjligt för dig att identifiera och hitta dem alla omedelbart, på håll, i realtid och utan att ens se dem.
Det går att öka effektiviteten betydligt oavsett bransch med vår kompletta RFID-lösning.


RFID-programvara och skrivare låter användare designa,
skriva ut och koda ATA-kompatibla RFID-etiketter.
lösningen är icke-proprietär och dokumentbaserad med programvaran BarTender.
Lösningen använder inga mellanprogram.
Dessa system kan distribueras som fristående system,
eller kan integreras i databaser för automatisk generering,
utskrift och kodning.

RFID är en teknik för att lagra data elektroniskt i ett chip – till skillnad från streckkod där data lagras i ett grafiskt mönster.
Lagrade data kan beröringsfritt avläsas och uppdateras.
Avstånd för att skriva till respektive läsa en RFID-tag beror på vald frekvens, fysisk storlek, miljöfaktorer, mm.

RFID är ingen produkt utan en “verktygslåda” med många verktyg för effektivisering av informationshantering inom materialhantering, produktion, distribution, mm.
Bäst resultat får man om man använder rätt verktyg.

Vi hjälper er med allt som behövs för att säkerställa just er verksamhet inom RFID.

1. RFID-etiketter som håller industriklass och sitter kvar på dina resurser med ett avläsningsintervall som är anpassat efter dina behov.

2. Skrivare som hjälper dig att snabbt skapa ytterligare RFID-etiketter på anläggningen.

3. Skannrar som levererar de data du behöver, genom appar eller programvara, och som ger både taktiska och strategiska fördelar.
     Track and Trace RFID Labels.png                        Temperature Sensing RFID Labels.png
Track and Trace RFID Labels     Temperature Sensing RFID Labels

     Moisture Sensing RFID Labels.png                      Dual Frequency RFID Labels.png

Moisture Sensing RFID Labels        Dual Frequency RFID Labels