Meny

Vad gör märkning och spårbarhet viktigt ?

Utmaningen många företag står inför kretsar ofta kring hur de kan implementera spårbarhet i just deras produktion och verksamhet på ett optimalt sätt.

Märkning och spårbarhet

Eftersom möjligheterna, behoven och kraven på att kunna spåra material, produkter och data inom tillverkningsindustrin har ökat markant under de senaste årens tekniska utveckling, så står många industriella företag framför en stor utmaning. Det kretsar ofta kring hur de kan implementera spårbarhet i just deras produktion och verksamhet på ett optimalt sätt. Vilka positiva effekter kan man då få för sin organisation och verksamhet?

Behov av spårbarhet

Behovet av spårbarhet är något som vuxit fram och kan se väldigt olika ut beroende på inom vilket område företaget finns. Det kan handla om att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden då fler och fler företag måste leva upp till särskilda lagliga krav. Det kan också handla om industrier som vill utveckla sina egna processer för att göra tillverkningen så optimal som möjligt men även uppfylla förväntningar och krav från slutkund, till exempel i form av att kunna garantera en viss grad av kvalitet på produkten. 

Spårbarhet är ett resultat av att produkter som är identiska kan skilja sig i sin karaktär och kvalitet.  Underliggande faktorer som kan påverka produkten och som med hjälp av spårbarhet kan identifieras är:

Ålder

Skillnader i ålder kan orsaka skillnader mellan i övrigt identiska produkter.
Det kan handla om bland annat designförändringar, förändringar i produktion och processer, nedskärningar i produktkostnad eller helt enkelt att produkten funnits på lagret en lång tid.

Ursprung

Skillnader i en produkts karaktär kan påverkas av råmaterialets ursprung.

Destination

Identiska produkter kan finnas på olika destinationer i försörjningskedjan och även när produkten skickats till slutkund.
Vid eventuella återkallningar av varor är det viktigt att ha information om var produkten befinner sig.

Anpassning

Olikheter i produkternas karaktär kan vara avsiktliga skapade för att anpassa produkten efter kundens krav.

Fel och variation

Icke avsiktliga olikheter och skillnader är orsakad av variationer eller fel i tillverkningen och distributionsprocessen.

Olagliga aktiviteter

Stulna produkter kan behöva kunna spåras för att identifiera var stölden har sitt ursprung.
Spårbarhet kan även användas till att se om en produkt är av äkta vara eller en illegal kopia

Implementation av spårbarhet

Implementationen av spårbarhet är ett väldigt komplext område. Det kan skilja sig väldigt mycket mellan olika industrier, företag, produkter och krav. Det som däremot är viktigt för alla företag och industrier, när det kommer till att möjliggöra spårbarhet, är märkningen av produkterna. Det finns flertalet olika tekniker och tillvägagångssätt beroende på vilken typ av produkter som skall märkas, yttre faktorer med mera. Här belyser vi några av de vanligare alternativen.

Streckkod

Det som används i störst utsträckning när det gäller del- /produktidentifiering är en streckkod. Oftast krävs mer än 10 mm yta. På grund av det är streckkoden inte användbar för väldigt små produkter.

RFID Radio Frequency Identification

Som namnet beskriver sker informationsutbytet oftast via en radiovåg. Det finns nu chip i mikrostorlek som är mindre än 1 mm, detta chip fylls på med aktuell information för den specifika produkten. Varje chip är unikt och avläses enkelt trådlöst. 

Kabelmärkning

Det är lätt att dra kablar, men minnet har sina begränsningar. En uppmärkt kabel säger exakt vilken funktion den har i processledet. 

 
S3700 är en flerfärgsskrivare med inbyggd skärare. Förbättrad med enkel materialladdning, snabb utskriftshastighet och walk-up &; utskriftsfunktioner.
46 060 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Etikettskrivare BBP12 från Brady är en kompakt, pålitlig prisvärd skrivare för skrivbordet. Utmärkt för kabel, komponent produkter och laboratorier identifiering. BB12 har en fullfärgs LCD -skärm och intuitivt programvarugränssnitt samt ett brett etikettutbud. Skrivaren levereras med Brady Workstation Product & Wire Identification Software där man skapar professionella etiketter snyggt och enkelt.
10 040 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20114469
Brady Etikettskrivare A5500-FO
193 230 SEK exkl. moms
 
Stark miljöbeständighet mot utstryk och kemikalier. Dessutom pålitlig, skarp utskriftskvalitet för att maximera streckkodens läsbarhet. Passar skrivare i7100, PR Plus, THT 76 mm kärnskrivare
1 830 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter