Meny

För att vi ska må bra, prestera bra samt hålla oss friska är miljö och luftkvaliteten av högsta vikt. Kvaliteten på luften vi andas påverkas av en mängd faktorer. Dessvärre ökar luftföroreningar i vår omgivning stadigt beroende på trafik, däckslitage, industrier, eldning av fossila bränslen mm.

Lika viktigt som att se till att luften vi andas inte gör oss sjuka är det att kontrollera våra vattendrag, sjöar och hav.

Här finner du smarta lösningar för att monitorera och kontrollera hur det står till med miljön och luftkvaliteten på din arbetsplats, i hemmet, i laboratorium, i skogen i stadsmiljö. Du finner även sensorer för att kontrollera utsläpp i vatten, säkerställa vattenkvalitet i bäckar, vattendrak sjöar och hav. 

Även sensorer för industriell mätning av olika typer av gaser. Saknar du en sensor? Kontakta oss på 08-52400700 eller info@direktronik.se så tar vi fram den åt dig

Aktiva filter Återställ

Produkter

47

Relays

Visa fler

Digital Input

Visa fler

Temp/Humidity monitoring

Visa fler

Analog I/O

Visa fler

Gränssnitt

Visa fler

Mäter

Visa fler
Best.nr 20101959
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet
1 249,50 SEK 1 470 SEK Listpris exkl. moms
Best.nr 119-0463
Poseidon2 4002, plain, utan tillbehör
10 050 SEK exkl. moms
Best.nr 20101957
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet utomhus
1 650 SEK exkl. moms
Best.nr 20101958
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet låga temperaturer
1 570 SEK exkl. moms
Best.nr 119-0730
Insamlingsenhet med larmfunktion och 8 analoga ingångar
5 380 SEK exkl. moms
 
Miljö- och väderövervakningsstation, med vår multisensor tar du kontroll över belysning, temperatur, luftfuktighet, buller, lufttryck, vindriktning, vindhastighet, CO2 samt luftförorenande partiklar, PM2.5 & PM10 över standard RS-485 Modbus-protokoll. Flexibel strömmatning 10 ~ 30Vdc IP65 klassad och temperaturtålig ner till -40 grader. Kontrollera luftkvalitet i stadsmiljö, tunnlar, industrier, jordbruk eller väderstationer runt om i världen. Eller använd som en del i ditt IoT-projekt eller smartcity lösning.
4 290 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Kan larma via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 24VDC (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 220V. LCD display för lokal avläsning.
3 390 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
10m sensorprobe, kan fås kundanpassad upp till 100m. Nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Larmar via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 220V (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 24VDC. LCD display för lokal avläsning.
4 260 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Explosionssäker nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Kan larma via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 24VDC (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 220V. LCD display för lokal avläsning.
5 180 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20112742
Digital radonmätare.
1 330 SEK exkl. moms
 
Radarnivågivare avsedd för nivåmätning av vatten, lämplig i olika typer av vattendammar, sjöar, vattenkraftverk, brunnar mm. Temperaturokänslig -40℃ ~ 100℃. Nivågivaren kommer som standard i två utföranden för upp till 30m samt 70m djup utan display, Flexibel strömmatning 12-24VDC möjliggör batteridrift.
11 310 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101912
LoRa sensor mäter grumlighet, turbiditet i vatten
28 190 SEK exkl. moms
Best.nr 20101913
LoRa PH sensor mäter pH i vatten
6 930 SEK exkl. moms
 
Klorofyll är ett pigment som finns i växter och plankton. När näringsmängden i vattnet ökar så stiger även klorofyllhalten. Vattnet blir allt brunare, genom att mäta klorofyllhalten i vattnet fås ett snabbt värde på hur mycket växtplankton det finns och utifrån det kan man bedöma ifall vattnet riskerar övergödning.
36 290 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101916
Radarnivågivare för solida mtrl, damm och kondens
11 940 SEK exkl. moms
Best.nr 20101896
Onlinesensor för Koldioxid Co2 i vatten MODBUS RS485
4 290 SEK exkl. moms
Best.nr 20102138
LoRaWAN O3 Ozone sensor
6 370 SEK exkl. moms
Best.nr 20101966
LoRaWAN Mäter nivån av Kväveoxid NO i luft
8 920 SEK exkl. moms
Best.nr 20101915
Radarnivågivare för milt frätande vätskor
16 120 SEK exkl. moms
Best.nr 20102155
LoRaWAN, Temp, luftfuktighet, CO2, Solpanel och batteri
9 010 SEK exkl. moms
Best.nr 20101914
Radarnivågivare för alla slags frätande vätskor
11 670 SEK exkl. moms