Meny

För att vi ska må bra, prestera bra samt hålla oss friska är miljö och luftkvaliteten av högsta vikt. Kvaliteten på luften vi andas påverkas av en mängd faktorer. Dessvärre ökar luftföroreningar i vår omgivning stadigt beroende på trafik, däckslitage, industrier, eldning av fossila bränslen mm.

Lika viktigt som att se till att luften vi andas inte gör oss sjuka är det att kontrollera våra vattendrag, sjöar och hav.

Här finner du smarta lösningar för att monitorera och kontrollera hur det står till med miljön och luftkvaliteten på din arbetsplats, i hemmet, i laboratorium, i skogen i stadsmiljö. Du finner även sensorer för att kontrollera utsläpp i vatten, säkerställa vattenkvalitet i bäckar, vattendrak sjöar och hav. 

Även sensorer för industriell mätning av olika typer av gaser. Saknar du en sensor? Kontakta oss på 08-52400700 eller info@direktronik.se så tar vi fram den åt dig

Aktiva filter Återställ

Produkter

45

Relays

Visa fler

Gränssnitt

Visa fler

Digital Input

Visa fler

Temp/Humidity monitoring

Visa fler

Analog I/O

Visa fler

Mäter

Visa fler
Best.nr 20112742
Digital radonmätare.
943,50 SEK 1 110 SEK Listpris exkl. moms
Best.nr 119-0298
4 Analog till Digital Inputs, 2 Digital I/O, 16 Temp, PoE
6 380 SEK exkl. moms
Best.nr 119-0463
Poseidon2 4002, plain, utan tillbehör
9 050 SEK exkl. moms
Best.nr 119-0730
Insamlingsenhet med larmfunktion och 8 analoga ingångar
6 380 SEK exkl. moms
 
Sensorn är online hela tiden och används för att ge tidig varning för oljeutsläpp i vattnet. För att snabbt kunna hindra att oljeläckage rinner ut i sjöar och vattendrag. Finns i fyra olika versioner som standard, se under varianter. Modbus RS485.
21 620 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101959
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet
1 045,50 SEK 1 230 SEK Listpris exkl. moms
 
En serie industriella exakta gasdetektorer för att kontrollera i stort sett alla typer av gaser och luftföroreningar. Tydlig LED-skärm som visar aktuellt värde, gastyp och status. Väderskyddad, temperaturtålig samt explosionsklassad.
3 430 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101887
Konduktivitet sensor- elektrisk ledningsförmåga i vatten
4 390 SEK exkl. moms
 
Sensor som mäter graden av turbiditet, grumlighet, slam i vatten. Turbiditet kan bestå av såväl organiska partiklar som humus och alger, vilka är vanliga partiklar i vattendrag, samt oorganiska såsom exempelvis lera som rörs upp från bottensediment vid byggnationer och industrier.
13 970 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101885
Chemical Oxygen Demand (COD) Sensor
59 150 SEK exkl. moms
 
Ammonium NH3, NH4 är en biologisk restprodukt från bland annat konstgödsel, avloppsreningsverk mm. NH4-N avser kvävehalten i ammoniumjonen. För höga halter av ammonium i dricksvatten kan vara skadligt för människor och djur och för höga halter av ammonium i restvatten från avloppsverk leder till försurning.
17 190 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101894
Onlinesensor för Blå och Gröna alger i vatten MODBUS RS485
43 920 SEK exkl. moms
Best.nr 20101890
Online pH Sensor
3 640 SEK exkl. moms
Best.nr 20101889
Fluorescerande sensor för syremätning i vatten MODBUS RS485
8 830 SEK exkl. moms
52 130 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101893
Mäter koncentrationen av slam i vatten MODBUS RS485
35 050 SEK exkl. moms
 
Miljö- och väderövervakningsstation, med vår multisensor tar du kontroll över belysning, temperatur, luftfuktighet, buller, lufttryck, vindriktning, vindhastighet, CO2 samt luftförorenande partiklar, PM2.5 & PM10 över standard RS-485 Modbus-protokoll. Flexibel strömmatning 10 ~ 30Vdc IP65 klassad och temperaturtålig ner till -40 grader. Kontrollera luftkvalitet i stadsmiljö, tunnlar, industrier, jordbruk eller väderstationer runt om i världen. Eller använd som en del i ditt IoT-projekt eller smartcity lösning.
4 180 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101912
LoRa sensor mäter grumlighet, turbiditet i vatten
27 560 SEK exkl. moms
Best.nr 20101913
LoRa PH sensor mäter pH i vatten
6 770 SEK exkl. moms
Best.nr 20102138
LoRaWAN O3 Ozone sensor
6 230 SEK exkl. moms
Best.nr 20101964
LoRaWAN Utomhussensor PM2.5 Temperatur och Luftfuktighet
6 210 SEK exkl. moms