Meny

För att vi ska må bra, prestera bra samt hålla oss friska är miljö och luftkvaliteten av högsta vikt. Kvaliteten på luften vi andas påverkas av en mängd faktorer. Dessvärre ökar luftföroreningar i vår omgivning stadigt beroende på trafik, däckslitage, industrier, eldning av fossila bränslen mm.

Lika viktigt som att se till att luften vi andas inte gör oss sjuka är det att kontrollera våra vattendrag, sjöar och hav.

Här finner du smarta lösningar för att monitorera och kontrollera hur det står till med miljön och luftkvaliteten på din arbetsplats, i hemmet, i laboratorium, i skogen i stadsmiljö. Du finner även sensorer för att kontrollera utsläpp i vatten, säkerställa vattenkvalitet i bäckar, vattendrak sjöar och hav. 

Även sensorer för industriell mätning av olika typer av gaser. Saknar du en sensor? Kontakta oss på 08-52400700 eller info@direktronik.se så tar vi fram den åt dig

Aktiva filter Återställ

Produkter

47

Relays

Visa fler

Digital Input

Visa fler

Temp/Humidity monitoring

Visa fler

Analog I/O

Visa fler

Counters

Visa fler

Scheduling

Visa fler

Gränssnitt

Visa fler

Mäter

Visa fler
Best.nr 20101959
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet
1 670 SEK exkl. moms
Best.nr 20101957
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet utomhus
1 710 SEK exkl. moms
Best.nr 20101958
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet låga temperaturer
1 630 SEK exkl. moms
 
Radarnivågivare avsedd för nivåmätning av vatten, lämplig i olika typer av vattendammar, sjöar, vattenkraftverk, brunnar mm. Temperaturokänslig -40℃ ~ 100℃. Nivågivaren kommer som standard i två utföranden för upp till 30m samt 70m djup utan display, Flexibel strömmatning 12-24VDC möjliggör batteridrift.
11 780 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101912
LoRa sensor mäter grumlighet, turbiditet i vatten
29 360 SEK exkl. moms
Best.nr 20112742
Digital radonmätare.
1 380 SEK exkl. moms
Best.nr 20101966
LoRaWAN Mäter nivån av Kväveoxid NO i luft
9 290 SEK exkl. moms
Best.nr 20101913
LoRa PH sensor mäter pH i vatten
7 210 SEK exkl. moms
 
Ammonium NH3, NH4 är en biologisk restprodukt från bland annat konstgödsel, avloppsreningsverk mm. NH4-N avser kvävehalten i ammoniumjonen. För höga halter av ammonium i dricksvatten kan vara skadligt för människor och djur och för höga halter av ammonium i restvatten från avloppsverk leder till försurning.
18 310 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20102155
LoRaWAN, Temp, luftfuktighet, CO2, Solpanel och batteri
9 380 SEK exkl. moms
 
Sensorn är online hela tiden och används för att ge tidig varning för oljeutsläpp i vattnet. För att snabbt kunna hindra att oljeläckage rinner ut i sjöar och vattendrag. Finns i fyra olika versioner som standard, se under varianter. Modbus RS485.
22 110 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101965
LoRaWAN Utomhussensor CO2 Temperatur Luftfuktighets sensor
5 850 SEK exkl. moms
Best.nr 20101887
Konduktivitet sensor- elektrisk ledningsförmåga i vatten
4 680 SEK exkl. moms
Best.nr 119-0298
4 Analog till Digital Inputs, 2 Digital I/O, 16 Temp, PoE
6 620 SEK exkl. moms
 
Nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Kan larma via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 24VDC (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 220V. LCD display för lokal avläsning.
3 530 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101922
Radarnivågivare för hygiensika vätskor och livsmedel
16 790 SEK exkl. moms
 
Miljö- och väderövervakningsstation, med vår multisensor tar du kontroll över belysning, temperatur, luftfuktighet, buller, lufttryck, vindriktning, vindhastighet, CO2 samt luftförorenande partiklar, PM2.5 & PM10 över standard RS-485 Modbus-protokoll. Flexibel strömmatning 10 ~ 30Vdc IP65 klassad och temperaturtålig ner till -40 grader. Kontrollera luftkvalitet i stadsmiljö, tunnlar, industrier, jordbruk eller väderstationer runt om i världen. Eller använd som en del i ditt IoT-projekt eller smartcity lösning.
4 010 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
10m sensorprobe, kan fås kundanpassad upp till 100m. Nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Larmar via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 220V (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 24VDC. LCD display för lokal avläsning.
4 430 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Explosionssäker nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Kan larma via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 24VDC (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 220V. LCD display för lokal avläsning.
5 400 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101894
Onlinesensor för Blå och Gröna alger i vatten MODBUS RS485
46 780 SEK exkl. moms
Best.nr 20101921
Radarnivågivare för solida fasta partiklar och pulver
11 780 SEK exkl. moms