Meny

  • Tiden och hur du kan få mer över

    Tid är det som livet är gjort av, så slösa inte bort den med dåliga redskap. Det är dessutom en av de mest rättvist fördelade resurserna vi har, men samtidigt en av de svåraste att handskas med. Nu vill vi ge dig lite mer av denna eftertraktade dyrgrip. Läs om de fem tipsen som kan ge dig några extra dagar per år!
  • Passiv versus Aktiv WDM

    En jämförelse mellan aktiva och passiva WDM-lösningar
  • Nobels tillgänglighetspris till stadsnäten

    Alla som varit utomlands under sommarsemestern och försökt koppla upp sig har väl reflekterat över att det generellt inte är lika lätt att göra det som hemma i Norden. Tillgängligheten avseende Internet med god hastighet finns ju nästan överallt här hemma, men utomlands är det inte så. Kopplar du upp dig på ett hotell i Sverige/Norden, får du enkelt snabb uppkoppling utan större störningsmoment, medan man knappt kommer »online« på många turisthotell utomlands.