Meny

 

Aktiva lösningar har många fördelar jämfört med passiva lösningar:

 

Övervakningsmöjlighet för det optiska gränsnittet. Använder sig av befintliga sfp’er i kundändan, och leverantörsoberoende sfp’er på WDM sidan.

 

Med övervakningsfunktion möjliggör optisk prestandaövervakning och ger snabb felindikation.

 

Effektiv genom att lägga flera tjänster i en enda våglängd, vilket minskar både kostnader för driftsättning och förvaltning.

 

Möjliggör signalförstärkning och regenerering på ljuset, för att öka länkbudgeten och kunna användas över långa avstånd, vilket begränsas hos passiva nätverk.

 

Tillåter förenklade topologiförändringar och utbyggnad med hjälp av ROADM teknologi.

 

Möjliggör tillhandahållande av SLA-tjänster till 3: e parts klienter.

 

 

Passiva lösningar kännetecknas av följande:

 

Ansvarsfördelningen mellan kund och fiberleverantör kan vara svår att tolka, inga uttalade gränsdragningar.

 

Kan bli höga kostnader för de optiska modulerna.

 

Begränsad optisk kontroll vad gäller prestanda och felisolation vilket ökar MTTR.

 

Varje tjänst kräver en dedikerad våglängd vilket minskar komplexiteten vid installation och hantering.

 

Begränsad länkeffektbudget och avstånd.

 

Inte effektiv utanför punkt-till-punkt-topologier.