Meny

Passiv versus Aktiv WDM

En jämförelse mellan aktiva och passiva WDM-lösningar

Aktiva lösningar har många fördelar jämfört med passiva lösningar

 • Övervakningsmöjlighet för det optiska gränsnittet. Använder sig av befintliga SFP:er i kundändan, och leverantörsoberoende sfp’er på WDM sidan. 
 • Med övervakningsfunktion möjliggör optisk prestandaövervakning och ger snabb felindikation.
 • Effektiv genom att lägga flera tjänster i en enda våglängd, vilket minskar både kostnader för driftsättning och förvaltning.
 • Möjliggör signalförstärkning och regenerering på ljuset, för att öka länkbudgeten och kunna användas över långa avstånd, vilket begränsas hos passiva nätverk.
 • Tillåter förenklade topologiförändringar och utbyggnad med hjälp av ROADM teknologi.
 • Möjliggör tillhandahållande av SLA-tjänster till tredjeparts klienter.

Passiva lösningar kännetecknas av följande

 • Ansvarsfördelningen mellan kund och fiberleverantör kan vara svår att tolka, inga uttalade gränsdragningar.
 • Kan bli höga kostnader för de optiska modulerna.
 • Begränsad optisk kontroll vad gäller prestanda och felisolation vilket ökar MTTR.
 • Varje tjänst kräver en dedikerad våglängd vilket minskar komplexiteten vid installation och hantering.
 • Begränsad länkeffektbudget och avstånd.
 • Inte effektiv utanför punkt-till-punkt-topologier.