Meny

Nobels tillgänglighetspris till stadsnäten

Alla som varit utomlands under sommarsemestern och försökt koppla upp sig har väl reflekterat över att det generellt inte är lika lätt att göra det som hemma i Norden. Tillgängligheten avseende Internet med god hastighet finns ju nästan överallt här hemma, men utomlands är det inte så. Kopplar du upp dig på ett hotell i Sverige/Norden, får du enkelt snabb uppkoppling utan större störningsmoment, medan man knappt kommer »online« på många turisthotell utomlands.

Vill du surfa från din smarta telefon blir hastighetsökningen anmärkningsvärd så fort du befinner dig vid ett tillgängligt WiFi. Vilka har vi egentligen att tacka för det? En starkt bidragande faktor är just våra stadsnät med potenta fiberutbyggnader över i stort sett hela landet.

Tänk er sjäva att bara behöva mixtra med apparater ovan jord jämfört med att hantera ett helt projekt där fiber måste bytas ut!

Fiber2home är för många ett välkänt begrepp och googlar man det får man lätt känslan att Direktronik är synonymt med ordet – vilket är sant. Direktronik äger faktiskt varumärket. Anledningen är att vi sedan slutet av 90-talet levererat 100 000-tals små fiber-till-koppar-konverterare, benämnda just Fiber2home, till stadsnätsbyggare över hela Sverige och Norden. Från början var det 100Mb versioner men kraven har utvecklats under årens lopp och i dagsläget är det främst 1Gb samt Dual-Speed versioner som kommer ifråga vid en utbyggnad – men även annan arkitektur finns för att stödja och omvandla fibern från gatan till ett mer lättillgängligt format för nyttjarna i hemmen eller på företagen, som exempel miniswitchar. I dagsläget är kanske den mest aktuella frågeställningen hur man med befintlig infrastruktur kan få ut mycket mer »kräm« till nyttjarna utan att ruinera sig (eller nyttjarna). Byta infrastruktur helt och hållet är sällan prisvärt.

Muxar och SFP:er, tillsammans med mediakonverterare, är områden där de välkända switchleverantörerna erbjuder dyra märkesalternativ och näst intill tvingat marknaden att köpa dessa utifrån ursprungliga åtaganden. Det är centralt att påpeka att alternativ finns, alternativ vilka är mycket mer prisvärda och inte sällan faktiskt bara kostar en tiondel av varumärkesknutna SFP:er. I dagsläget finns i stort sett 3:e-parts alternativ, med samma funktionalitet, till alla varianter inom SFP-familjen. Till och med programmerbara som innehavaren själv kan byta »identitet« på till en bråkdel av originalprodukternas pris.

Gräv inte ner er – om det inte är nödvändigt

Vad gäller avdelningen Muxar är det så, att den första generationens fiber som grävdes ner har sina begränsningar, begränsningar man gärna vill slippa, men på ett kostnadseffektivt sätt. Med hjälp av multiplexorer har man möjlighet att flerdubbla kapaciteten i ett befintligt fibernät UTAN att gräva upp/ner ny fiber. Man använder sig enbart av ljusets spektra.

Business caset för uppgradering med hjälp av Muxar blir såklart väldigt starkt. Tänk er själva att bara behöva mixtra med apparater ovan jord jämfört med att hantera ett helt projekt där fiber måste bytas ut. Det känns logiskt att alltid ha med detta som ett alternativ när man tittar på att öka framkomligheten/bandbredden. Ovan är exempel på områden där vi under många år samarbetat med våra fiberhjältar i syftet att optimera befintliga miljöer utan att det för den skull ska kosta skjortan. Det är mycket viktigt att vi alla fortsätter arbetet med att supportera utbyggnaden av ett fiberrikt Sverige på ett kostnadseffektivt sätt. Detta så att Sverige kan behålla sin position som världsledande avseende tillgänglighet och kapacitet runt Internet och tjänster via fiber.