Meny

BX-U och BX-D

BX-U= Uplink WDM 1310TX/1550RX BX-D= Downlink WDM, 1550TX/1310RX

Traditionellt har man alltid skickat data på fiber över två ledare; en för ena riktningen och en för andra. På senare år har man dock funnit sätt att låta ljus i olika våglängder samsas i en och samma ledare för att i mottagaren åter brytas ut till separata signaler. Tekniken kallas BIDI (bi-directional) eller WDM (Wave Division Multiplexing). Att det förekommer alltmer allmänt är lätt att förstå eftersom man faktiskt dubblar kapaciteten i en fiberkabel. 

WDM-illustration

Det enda du behöver se upp med är att de används i par. Den våglängd som är sändande i ena änden blir följdaktligen mottagande i den andra. För att hålla ordning på vilken ände som är vilken benämner vi dem ofta BX-D och BX-U. BX för bi-directional, D för downlink och U för uplink. De vanligast använda våglängderna är 1310 respektive 1550 nanometer.

BIDI_WDM_SFP

BX-U används normalt på klient-sidan, t.ex. i bostaden.
BX-U= Uplink WDM 1310TX/1550RX

BX-D används normalt på den centrala sidan, switchsidan. 
BX-D= Downlink WDM, 1550TX/1310RX

Genom att använda BX-D för trafik som skickas utåt i nätet och att använda BX-U för trafik som skickas inåt i nätet så får du en enkel standard som gör att du inte behöver blanda ihop vilken SFP som ska vara vart. Kopplar du en BX-D mot en BX-D så kommer inte länken fungera och därför är det enklast att följa en enkel regel om vilken sida som ska vara vilken.

Om du är osäker på på vad just du behöver för SFP:er eller vill veta mer om WDM och hur man flerdubblar bandbredden på befintligt fiber, hör av dig till oss så hjälper vi dig

Produktområden

Relaterade komponenter

Best.nr 133-2385
BiDi som i bidirektionell/dubbelriktad och WDM som i Wave Division Multiplexing. I en optisk fiber döljer sig cirka 40THz (40000 GHz) optisk bandbredd i det "lågdämpande" spektrat. En 10G Ethernet-port nyttjar alltså bara en bråkdel av det lediga utrymmet.
266 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 133-2390
BiDi som i bidirektionell/dubbelriktad och WDM som i Wave Division Multiplexing. I en optisk fiber döljer sig cirka 40THz (40000 GHz) optisk bandbredd i det "lågdämpande" spektrat. En 10G Ethernet-port nyttjar alltså bara en bråkdel av det lediga utrymmet.
383 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 133-4307
BiDi som i bidirektionell/dubbelriktad och WDM som i Wave Division Multiplexing. I en optisk fiber döljer dig cirka 40THz (40000 GHz) optisk bandbredd i det "lågdämpande" spektrat.
1 270 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 133-2371
BiDi som i bidirektionell/dubbelriktad och WDM som i Wave Division Multiplexing. I en optisk fiber döljer sig cirka 40THz (40000 GHz) optisk bandbredd i det "lågdämpande" spektrat. En 10G Ethernet-port nyttjar alltså bara en bråkdel av det lediga utrymmet. Denna skattkista av bandbredd kan alltså användas för att mångdubbla framkomligheten i en och samma fiberkabel.
294 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 133-2388
BiDi som i bidirektionell/dubbelriktad och WDM som i Wave Division Multiplexing. I en optisk fiber döljer sig cirka 40THz (40000 GHz) optisk bandbredd i det "lågdämpande" spektrat. En 10G Ethernet-port nyttjar alltså bara en bråkdel av det lediga utrymmet.
468 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter