Meny

Top of Rack eller End of Row

Moderna datacenters möter en hel del tuffa utmaningar. Det ständigt ökande kravet på framkomlighet, kapacitetsökningen per höjdenhet som ger ännu fler servrar i varje rack, höga kvadratmeterpriser i strategiska lägen, el-effektivitet, klimatkontroll är bara några exempel på komplicerande omständigheter. Här ger vi en enkel förklaring till två populära tillvägagångssätt; ToR och EoR.

Givetvis förutsätts man kunna möta de tekniska systemens krav på framkomlighet, bandbredd och säkerhet. Detta i sig bjuder inte på något större motstånd. Inte förrän man lägger på de lokala fysyska begränsningarna som antalet kvadratmeter och den aktuella lokalens begränsningar. För att kunna vara flexibel och klara olika fysiska förutsättningar utan att tappa prestanda trots ideliga förändringar finns idag två etablerade byggmetoder för serverrack i datacenters: ToR (Top Of Rack) och EoR (End Of Row).

Vad är ToR?

Förkortningen hänvisar till den fysiska placeringen av switchen överst i ett serverrack. Servrar blir direkt anslutna till ToR-switchen och bara ett fåtal kablar behövs för att ansluta de underliggande servrarna till aggregeringsracket.

Top of Rack

Vad är EoR?

Med detta byggnadssätt ansluter man servrarna direkt till aggregeringsracket/switcharna och hoppar alltså över switcharna i serverracket, men på bekostnad av mer omfattande kabeldragning.'

End of Row

Vem vinner?

Det handlar mer om personliga preferenser och lokala förutsättningar än några entydiga fördelar med någon av metoderna. Vid ToR får du mindre omfattande kabeldragning och med det också enklare omkopplingar eftersom alla servrar ansluts med kort kabel till switchen överst i racket. På köpet får du fler aktiva utrustningar som kan ge en mer utmanande managering. Baksidan med ToR blir fördelen för EoR. Här reducerar du istället den aktiva utrustningen på bekostnad av en mer komplicerad och svårarbetad kablering. Vidare ger EoR-metoden vanligvis något lägre L2-effektivitet genom att, exempelvis, två närliggande servrar som vill kommunicera med varann måste passera via access-switchen (L3), medan denna kontakt annars erbjuds via ToR-switchen direkt i racket.

En typisk ToR-switch, Edge-Core Wedge 100G 32xSFP28

Wedge ToR Edge-Core

Relaterade komponenter

Best.nr 33-6035
AS4610-serien är en familj av gigabit switchar med eller utan PoE lämplig att användas som IPMI-switch ((Intelligent Platform Management Interface), dvs den switch som grenar vidare och sätter den öppna standarden för vidare kommunikation i nätverket
19 560 SEK
Finns i flera varianter
Best.nr 33-6012
Kombinationen av bare metal switchar och oberoende switchOS ger er möjlighet att distribuera ”bäst i klassen”- hårdvara och mjukvara oberoende mot en enda leverantör. Detta ger även en grund för en bra CAPEX-siffra.
59 140 SEK
Finns i flera varianter