Meny

Information om våra batterier

De flesta av våra batterier är NiMh-batterier (Nickel Metall Hydrid) med hög kapacitet i förhållande till sin vikt. NiMh-batterier saknar kvicksilver, kadmium och bly och därför bättre för miljön än batterier av äldre typ. Lämna alltid ditt förbrukade batteri i avsedd återvinningsbehållare. Våra batterier är noggrant testade och CE-märkta.

Direktronik rapporterar all försäljning till Naturvårdsverket och bidrar på så sätt till att uppfylla de miljömål som finns, t ex en giftfri miljö, effektiva transporter och energianvänding och mindre påverkan på klimatet.

Som medlemmar i El-kretsen bidrar vi även till att förbrukade produkter återvinns och samlas in korrekt, t ex med hjälp av batteriholkar på lämpliga platser.

 

Elkretsen Naturvardsverket