Meny

Best.nr 20115519

Åskskydd och transientskydd -Coax-Typ N

Skydda din koax typ 7/16" mot åska och transienter Läs mer

Varianter

Lagerstatus 11 st
Leveranstid 1-2 dagar
583 SEK exkl. moms
 • Produktbeskrivning

  Transientskydd för Typ N coaxialanslutningar är viktiga för att skydda utrustningen mot skadliga transienter och överspänningar. Här är några tekniska skäl till varför transientskydd rekommenderas för Typ N:

  1. Skydd mot transienter: Transienter är kortvariga, snabba förändringar i spänning eller ström som kan uppstå på grund av olika faktorer, inklusive åska, blixtnedslag, strömspikar och elektromagnetisk interferens. Transientskydd för Typ N hjälper till att fånga upp dessa transienter och leda bort dem från den anslutna utrustningen, vilket förhindrar att de når känsliga komponenter och orsakar skador.

  2. Överspänningsskydd: Typ N-anslutningar kan vara känsliga för överspänningar som kan uppstå på grund av åska, blixtar eller andra elektriska störningar. Överspänningar kan skada eller förstöra kretskort, komponenter och annan elektronisk utrustning. Genom att ha transientskydd på plats kan överspänningar begränsas och absorberas, vilket minskar risken för skador på den anslutna utrustningen.

  3. Signalintegritet och prestanda: Transienter och överspänningar kan påverka signalintegriteten och prestandan hos de överförda signalerna genom Typ N-anslutningar. De kan introducera brus, störningar eller förvrängningar som kan påverka mottagarens förmåga att korrekt tolka signalerna. Genom att använda transientskydd minskar risken för sådana störningar och bibehåller en hög signalintegritet och prestanda.

  4. Låg kapacitans och induktans: Transientskydd som är specifikt konstruerade för Typ N-anslutningar är utformade med låg kapacitans och induktans för att minimera signaldegradering och förlust. De är optimerade för att ha minimal påverkan på de överförda signalerna och säkerställa en så ren och opåverkad signalöverföring som möjligt.

  5. Säkerhet och skydd för användare: Transientskydd för Typ N bidrar också till att förbättra säkerheten för användare och skydda mot farliga situationer. Genom att minska risken för överspänningar och transienter minskas risken för brand, elektriska stötar och andra olyckor som kan uppstå på grund av skadade eller överbelastade anslutningar.

  När anävnds typ N Coax

  Typ N (Neill-Concelman) coaxialanslutningar används inom olika applikationer som kräver hög effektöverföring och robust signalöverföring. Här är några vanliga användningsområden för Typ N coaxialanslutningar:

  1. RF- och mikrovågsapplikationer: Typ N-anslutningar används ofta inom RF- och mikrovågsområdet för att överföra högfrekvenssignaler med hög effekt. De används i kommunikationssystem, radarsystem, satellitkommunikation, trådlös kommunikation och andra applikationer där tillförlitlig signalöverföring och robusthet är viktiga faktorer.

  2. Industriell användning: Typ N-anslutningar används inom industriella tillämpningar där det krävs pålitlig signalöverföring och robusthet. De används inom övervakningssystem, kontrollsystem, automatisering, test- och mätutrustning och andra industriella applikationer där högfrekvenssignaler behöver överföras med hög prestanda.

  3. Militära och försvarsapplikationer: Typ N-anslutningar är vanligt förekommande inom militära och försvarsrelaterade applikationer där robusthet och tillförlitlighet är av yttersta vikt. De används inom kommunikationssystem, radar, sensorer och annan militär utrustning som kräver överföring av höga effektnivåer och störningsfri signalöverföring under krävande förhållanden.

  4. Test- och mätutrustning: Typ N-anslutningar används inom test- och mätområdet för att ansluta instrument som spektrumanalysatorer, signalgeneratorer, effektmätare och andra test- och mätinstrument. De erbjuder enkel anslutning, hög prestanda och pålitlig signalöverföring, vilket är avgörande för noggranna och tillförlitliga mätningar.

  5. Broadcast- och TV-distribution: Typ N-anslutningar används inom broadcast- och TV-industrin för att överföra RF-signaler från sändare till antennsystem. De används också inom kabel-TV-distribution för att ansluta koaxialkablar till distributionsförstärkare och annan utrustning. Typ N-anslutningar erbjuder tillförlitlig signalöverföring och är vanligt förekommande i dessa tillämpningar.

  Sammanfattningsvis används Typ N coaxialanslutningar inom olika områden som kräver hög effektöverföring, robusthet och tillförlitlig signalöverföring. De är vanligt förekommande inom RF- och mikrovågsapplikationer, industriella tillämpningar, militära och försvarsrelaterade applikationer, test- och mätutrustning samt broadcast- och TV-industrin.

 • Lär dig mer

 • Teknisk specifikation

  Anslutningstyp
  SMA

Alternativ till denna produkt