Meny

Best.nr 20115524

Åskskydd och transientskydd -Coax-Typ 7/16"

Åskskydd och transientskydd för Typ 7/16" coax-anslutningar viktig för att skydda utrustningen mot åska, överspänningar och skador, bevara utrustningens integritet, förbättra säkerheten, bibehålla signalintegritet och säkerställa driftsstabilitet Läs mer

Varianter

Lagerstatus 0 st
Leveranstid 10-14 dagar
2 150 SEK exkl. moms
 • Produktbeskrivning

  Att använda åskskydd och transientskydd på 7/16" coax-anslutningar erbjuder flera viktiga fördelar och skäl:

  1. Skydd mot åska och överspänningar: Åska kan generera kraftiga överspänningar som kan skada och förstöra elektronisk utrustning, inklusive 7/16" coax-anslutningar. Åskskydd och transientskydd hjälper till att fånga upp och leda bort dessa överspänningar till jord, vilket skyddar den anslutna utrustningen från skador. Det minskar risken för brand, elektriska stötar och förlust av utrustning.

  2. Bevarande av utrustningens integritet: Överspänningar orsakade av åska kan leda till allvarliga skador på elektroniska komponenter och kretsar i den anslutna utrustningen. Genom att använda åskskydd och transientskydd minimeras risken för sådana skador och förlängs utrustningens livslängd. Det bidrar till att undvika kostsamma reparationer eller utbyte av utrustning.

  3. Säkerhet: Användning av åskskydd och transientskydd på 7/16" coax-anslutningar förbättrar också säkerheten. Åska och överspänningar kan orsaka farliga situationer som brand eller elektriska stötar. Genom att ha skydd på plats minskas risken för sådana olyckor och förbättrar den övergripande säkerheten i installationsområdet.

  4. Signalintegritet: Överspänningar kan påverka signalintegriteten och kvaliteten på de överförda signalerna genom 7/16" coax-anslutningar. Åskskydd och transientskydd hjälper till att minimera störningar och brus som kan orsakas av överspänningar, vilket bibehåller en hög signalintegritet och säkerställer en pålitlig signalöverföring. Detta är särskilt viktigt inom tillämpningar där det krävs hög prestanda och störningsfri signalöverföring, som telekommunikation, satellitkommunikation och mobila nätverk.

  5. Driftsstabilitet: Genom att använda åskskydd och transientskydd på 7/16" coax-anslutningar minskas risken för driftsavbrott som kan orsakas av åska och överspänningar. Skador på utrustningen på grund av åska kan leda till oförutsedda driftstopp eller förlust av data. Genom att ha skydd på plats minskas risken för sådana avbrott och bidrar till en stabil och kontinuerlig drift av systemet.

  När används typ 7/16" för koax

  7/16" coaxialanslutningar används främst inom telekommunikations- och radiokommunikationssystem. Här är några vanliga användningsområden för 7/16" coaxialanslutningar:

  1. Mobilkommunikation: 7/16" coaxialanslutningar används ofta inom mobilkommunikationssystem för att ansluta basstationer och antennsystem. De erbjuder hög prestanda och tillförlitlig signalöverföring, vilket är avgörande för att upprätthålla en stark och stabil kommunikation inom mobilnätverk.

  2. Radiokommunikation: 7/16" coaxialanslutningar används också inom olika radiokommunikationssystem, inklusive amatörradio och professionella radioutrustningar. De används för att ansluta antennsystem, repeaterstationer och andra enheter som är involverade i radiosändning och mottagning. 7/16" coaxialanslutningar erbjuder hög prestanda och minimal signalförlust, vilket är viktigt för att säkerställa en klar och pålitlig radiosignal.

  3. Satellitkommunikation: Inom satellitkommunikation används 7/16" coaxialanslutningar för att ansluta satellitantenner till kommunikationssystemet. Dessa anslutningar möjliggör överföring av höga frekvenser och erbjuder låg signalförlust, vilket är avgörande för att upprätthålla en högkvalitativ satellitkommunikation.

  4. Basstationer: Inom trådlös kommunikation och telekommunikation används 7/16" coaxialanslutningar för att ansluta basstationer till antennsystem och kommunikationsutrustning. Dessa anslutningar möjliggör överföring av höga effektnivåer och erbjuder hög prestanda och tillförlitlighet.

  5. Professionell ljud- och videoproduktion: Inom professionell ljud- och videoproduktion används 7/16" coaxialanslutningar för att överföra högkvalitativa ljud- och videosignaler. De används för att ansluta utrustning som kameror, mixerbord, monitorer och andra enheter inom broadcast- och produktionssammanhang.

  Sammanfattningsvis används 7/16" coaxialanslutningar inom olika kommunikationssystem där högpresterande och tillförlitlig signalöverföring är viktigt. Dessa anslutningar erbjuder låg signalförlust, hög effektöverföring och är vanligt förekommande inom telekommunikation, radiosändning, satellitkommunikation och professionell ljud- och videoproduktion.

 • Teknisk specifikation

  Anslutningstyp
  SMA

Alternativ till denna produkt