Meny

Därför ska du välja halogenfri kabel

Vore det dyrt kan man förstå en viss tveksamhet inför kostnader för något så osannolikt som rökskador till följd av en brand. Brandvarnare har alla såklart, men inte lika många tänker på att minska skaderisken under tiden som utrymning pågår. Vi nöjer oss med att bli varnade och då ska vi blixtsnabbt ta oss ut i säkerhet. Men om det inte går blixtsnabbt, för att vi inte hittar ut ur en rökfylld korridor, då gör ditt kabelval skillnad. Läs om varför du ska välja halogenfritt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som för statistik på bränder och andra samhällshotande händelser rapporterar i genomsnitt 110 dödsfall per år orsakade av bränder i Sverige. Det är förvisso bara en dryg tredjedel av alla som dör i trafiken, men likväl 110 personer. Håll med om att du vet mer om krockkuddar, sidoskydd, bältessträckare, deformationszoner än kabelisolering?

Kärt barn har många namn; LSZH (Low Smoke Zero halogen), LS0H (samma men skrivet med en nolla) Halogen , LSHF (Low Smoke Halogen Free). I folkmun kallar vi det halogenfritt och det räcker gott som benämning för den som vill minska riskerna för livsfarlig gasutveckling vid brand med datakabel.

ZH - Zero Halogen

Det man avser är kabelns plastisolering. Den brukar vara av PVC och i denna plast är grundämnet klor en av komponenterna som man använder vid tillverkning och likaså en av de halogener (fluor, klor, brom, jod och astat) vi är mest rädda för. Klorgas frigörs nämligen då PVC brinner och tillsammans med antingen fukten i luften eller den vattendimma som brandkåren sprider i släckningsarbetet, bildas frätande väteklorid som i sin flytande form heter saltsyra. Saltsyra i lagom utspädd dos är inte farligare än att vi har den i magsäcken för att smälta maten, men att andas in eller vistas i utrymmen med väteklorid ger allvarliga skador på hud, ögon och andningsvägar. Det vill vi undvika och det kan vi undvika genom att välja halogenfri kabel.

LS - Low Smoke

Det finns dock fler fördelar med den halogenfria kabeln (eller PVC-plastfria om du så vill) och det gäller rökutveckling och vilken färg röken har. Istället för den ogenomträngliga svarta röken som bildas då PVC brinner, ger den halogenfria kabeln en ljusare rök som underlättar sikten för de som letar efter en nödutgång och givetvis för brandmännen som skall släcka och söka efter nödställda.

Brandorsak skolor

Tabellen (från MSB) visar bränder i skolor och i vilka utrymmen de startar. Alla har med säkerhet kabel och flertalet datakabel av något slag. Varje meter PVC-kabel du byter mot en halogenfri motsvarighet är en förebyggande åtgärd som minskar skaderisken vid brand.

LSZH rökutveckling

Nu ska man inte tro att det är ren fjälluft som bildas när halogenfri kabel är utsatt för brand, men rökutvecklingen blir inte lika svårgenomtränglig och eftersom klor saknas bildas heller inte frätande väteklorid. Till PVC:ns fördel kan man dock nämna den relativa motståndskraften mot brand. Det är helt enkelt svårt för den att börja brinna och på så sätt bidrar den inte till att förstärka ett brandförlopp. Den här balansen mellan motståndskraft och giftig rökutveckling har varit en vattendelare mellan olika marknader globalt, men i takt med att de brandhämmande komponenterna i de PE-baserade plasterna som mestadels används i den halogenfria kabeln blivit bättre, verkar halogenfritt få genomslag också utanför Europa.

 

Byggnadsklass Applikation Brandklass med sprinkler Brandklass utan sprinkler Kommentar
  Utrymningsvägar Dca-s2,d2 Cca-s1,d1 Om kablarna utgör mer än 5% av takytan annars Dca
Br0-Br2 Övriga byggnader Eca Dca-s2,d2  
Br3 Byggnader på <200 kvm som bostäder, lager och industrier i verksamhetsklass 1 på mindre än 500kvm Eca Eca  

 

Ny Europastandard CPR

Sedan 2017 finns också nya Europeiska byggproduktförordningen CPR (Construction Product Regulation) som syftar till att säkerställa prestanda på produkter som används i byggnader. Den försvenskade versionen av dessa återfinns i Boverkets byggregler, BFS 2014:3 BBR21 5:527 och omfattar kablars brandpåverkan. CPR-klassificeringen på merparten av Direktroniks av nätverkskabel är Eca enligt klassificeringsstandarden EN 13501-6 och testspecifikationerna EN 60332-1-1 och EN 60332-1-2. De är alltså godkända för vanliga byggnads-/kontorsändamål, men inte för utrymningsvägar exempelvis.

CPR brandtest

Kör halogenfritt - kostar inget extra, massor att vinna 

Det var några uppmärksammade bränder i tunnelbanor och industrier på 70- och 80-talet (bl.a branden i Kings Cross 1987 och på ENEL-kraftverket i Italien 1967) och utredningar av dödsorsaker som satte ljuset på kabelmaterialet och efterhand ledde fram till nya krav. Då var halogenfri kabel betydligt dyrare än PVC och användes mest i publika miljöer.

Nu ser vi endast försumbar prisskillnad och Direktronik har sedan flera år standardiserat på halogenfritt. Alla våra vanliga kopparpatch-, fiberpatch- och apparatkablar baseras på halogenfri kabel idag och fler tillkommer löpande. Därför menar vi att det är okunskap och gammal ohejdad vana möjligen som gör att PVC-kabel fortfarande används i vanliga nätverksinstallationer. 

Om du behöver kabel för speciella ändamål, som du inte finner i vår webbshop, kan vi säkerligen ta fram det till dig. Kontakta oss redan idag, våra råd kostar inget extra, utan ingår i priset. Vi är dessutom lätta att nå på chatt, mail eller telefon: 08 52 400 700.

Missa heller inga artiklar i Kunskapsbanken, prenumerera på nyhetsbrevet

Produktområden

 
Halogenfria kablage LSZH ( Low Smoke Zero Halogen ) är ett säkrare val än PVC kablage. Halogenfria kablage minskar den svarta och giftiga rökutveckling som bildas vid brand av PVC kablage, vilket innebär bättre sikt och mindre skadlig rök. Chansen till att hitta nödutgångar snabbt ökar väsentligt med val av halogenfria kablage.
110 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Halogenfria kablage LSZH ( Low Smoke Zero Halogen ) är ett säkrare val än PVC kablage. Halogenfria kablage minskar den svarta och giftiga rökutveckling som bildas vid brand av PVC kablage, vilket innebär bättre sikt och mindre skadlig rök. Chansen till att hitta nödutgångar snabbt ökar väsentligt med val av halogenfria kablage.
77,20 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Halogenfria kablage LSZH ( Low Smoke Zero Halogen ) är ett säkrare val än PVC kablage. Halogenfria kablage minskar den svarta och giftiga rökutveckling som bildas vid brand av PVC kablage, vilket innebär bättre sikt och mindre skadlig rök. Chansen till att hitta nödutgångar snabbt ökar väsentligt med val av halogenfria kablage.
128 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Halogenfria kablage LSZH ( Low Smoke Zero Halogen ) är ett säkrare val än PVC kablage. Halogenfria kablage minskar den svarta och giftiga rökutveckling som bildas vid brand av PVC kablage, vilket innebär bättre sikt och mindre skadlig rök. Chansen till att hitta nödutgångar snabbt ökar väsentligt med val av halogenfria kablage.
110 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Halogenfria kablage LSZH ( Low Smoke Zero Halogen ) är ett säkrare val än PVC kablage. Halogenfria kablage minskar den svarta och giftiga rökutveckling som bildas vid brand av PVC kablage, vilket innebär bättre sikt och mindre skadlig rök. Chansen till att hitta nödutgångar snabbt ökar väsentligt med val av halogenfria kablage.
99,70 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Halogenfria kablage LSZH ( Low Smoke Zero Halogen ) är ett säkrare val än PVC kablage. Halogenfria kablage minskar den svarta och giftiga rökutveckling som bildas vid brand av PVC kablage, vilket innebär bättre sikt och mindre skadlig rök. Chansen till att hitta nödutgångar snabbt ökar väsentligt med val av halogenfria kablage.
71,20 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 138-1200
Multi-fiberpanel med plats för 3 kassetter
1 080 SEK exkl. moms
 
Den första riktigt genomtänkta hakfria Cat6 patchkabeln på marknaden hittills. En tunn, gjuten plastbåge med flänsar på bägge sidor om snäppet ser till att minimal kraft behövs för att lossa kontakten. Samtidigt utgör flänsarna det stöd plastbågen behöver för att inte halka av snäppet när kabeln dras bakvägen i trånga utrymmen och kabelhärvor. För en större färgpalett titta på Cat.6A U/UTP.
51,80 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Den första riktigt genomtänkta hakfria Cat6A patchkabeln på marknaden hittills. En tunn, gjuten plastbåge med flänsar på bägge sidor om snäppet ser till att minimal kraft behövs för att lossa kontakten. Samtidigt utgör flänsarna det stöd plastbågen behöver för att inte halka av snäppet när kabeln dras bakvägen i trånga utrymmen och kabelhärvor.
49,80 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Skydda kritiska förbindelser med låsbara S/FTP nätverkskablage, så slipper du riskera allvarliga driftstörningar på grund av oaktsamhet eller uppsåt. Ett utmärkt sätt att tydligt signalera vikten av att en förbindelse inte kopplas ur.
146 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Den första riktigt genomtänkta hakfria Cat6A patchkabeln på marknaden hittills. En tunn, gjuten plastbåge med flänsar på bägge sidor om snäppet ser till att minimal kraft behövs för att lossa kontakten. Samtidigt utgör flänsarna det stöd plastbågen behöver för att inte halka av snäppet när kabeln dras bakvägen i trånga utrymmen och kabelhärvor.
63,80 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Skydda kritiska förbindelser med låsbara UTP nätverkskablage, så slipper du riskera allvarliga driftstörningar på grund av oaktsamhet eller uppsåt. Ett utmärkt sätt att tydligt signalera vikten av att en förbindelse inte kopplas ur.
125 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Optimera din kabelhantering i trånga skåp och datacenter med smidigare Ethernet-kablage. Cat6 slim är en extra tunn kabel som förbättrar ventilationen i fullbestyckade rack genom att minska kabelbuntarnas tjocklek. Dessutom blir det enklare att läsa av märkning på paneler och switchar när tjocka kablar inte längre skymmer sikten.
46,90 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Optimera din kabelhantering i trånga skåp och datacenter med smidigare Ethernet-kablage, som finns i tio olika färger. Cat6A slim är en extra tunn kabel som förbättrar ventilationen i fullbestyckade rack genom att minska kabelbuntarnas tjocklek. Dessutom blir det enklare att läsa av märkning på paneler och switchar när tjocka kablar inte längre skymmer sikten.
52,80 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter