Meny

Vad är LoRaWAN och vad ska du med det till?

Internet of Things, IoT, börjar nu på allvar leverera verklig nytta ute i samhället. Och detta till låg kostnad med snabbt minskande komplexitet. Leveransen nu och de närmaste åren vilar till stor del på tekniken LoRaWAN så här får du en kort introduktion till de spännande möjligheter som bjuds.

Nya strömsnåla komponenter i kombination med den senaste batteritekniken är vad som banar väg för den flodvåg av små datainsamlande apparater vi ser strömma in i våra liv. Eller vi ser dem egentligen inte, för de är normalt både små och sitter i skymundan utan att ropa på service eller batteribyten. Det hade givetvis aldrig varit möjligt att skapa stora nätverk med massor av små sensorer om var och en hade behövt både en fast nätverksanslutning och separat nätadapter. Men nu, när de flesta är både trådlösa och har en batteritid som kan räcka både fem och tio år, då blir det möjligt att få ett underhålls-minimerat system av sensorer som hjälper till att leverera verksamhetskritisk data för mängder av behov.

LoRaWAN - Long Range Wide Area Network

Ordet LoRa står för Long Range och är en teknik för att trådlöst överföra data över långa sträckor med låg energiförbrukning. LoRa kallas radiotekniken och LoRaWAN är namnet på protokollet. LoRa och LoraWAN är alltså samma sak. Tekniken använder licensfria band, vilket innebär att de måste var anpassade efter olika regionala förutsättningar. I Europa används 868MHz-bandet, men i andra delar av världen kan det se lite annorlunda ut.

Ett LoRaWAN-nät består av sensornoder samt gateways som samlar in data och som i sin tur pratar med en server. Kommunikationen är dubbelriktad och krypterad med AES128-bitars kryptering. Ingen data kan läsas direkt ut noder eller gateways, utan levereras krypterat till en server. Istället för SmartaHem som flera säkert är bekanta med genom apparater som Amazons Alexa, så hör LoRaWAN mer ihop med uttryck som smarta städer, smarta industrier och smarta jordbruk.

KB_LoRa_lantbruk_800.jpg

Smarta jordbruk ökar avkastning i bättre balans med naturen

Många jordbruk är redan högteknologiska när det gäller skörd och förädling, men mycket mer kan åstadkommas genom att också få löpande data om jordförhållanden. Gödsel är en av de större utgifterna för ett jordbruk, men också en bidragande orsak till övergödning i sjöar och hav. Genom exempelvis NPK-sensorer (N=kväve, P = Fosfor, K = Kalium) i LoRaWAN-utförande kan jordbrukaren hämta in jord-data över hela odlingsytan och därmed finkalibrera gödselvolymen och "precisionsgödsla". Här finns en bedömd besparingspotential på 15-45% vilket gör det enkelt att räkna hem en sådan investering. Vinsten för miljön är också uppenbar. För köttbonden kan istället positioneringsgivare på djuren tillsammans med nivåmätare i foderbehållare och vattenkärl vara sådant som bidrar till effektiviteten.

KB_LoRaWAN_smarta_container_800.jpg

Smarta städer ökar servicegraden samt minskar kostnader och utsläpp

Att sopbilar slutar tömma tomma behållare och istället tömmer där det behövs hör nog till de mer visuella vinsterna med IoT. Idag kan man enkelt förse varje behållare; soptunna, glasigloo, behållare för sandningssand, källsorteringskärl eller vilken annan behållare som helst med en mätare som talar om när det börjar bli fullt och automatiskt beställa en tömning. Ett annat exempel på IoT-vinster är upplysta vägavsnitt där ingen människa vistas. Med närvarogivare längs raden av belysningsstolpar kan man se till att tända upp efter behov och därmed spara mycket energi, men också minska ljusföroreningarna som stör djurlivet. Ett sista exempel blir den energi som kan sparas genom att reglera värmen i fastigheter. Idag kan du öka komforten och ändå sänka energiåtgången genom att låta invändiga och utvändiga temperaturgivare tillsammans med en koppling till någon vädertjänst styra uppvärmningen i en fastighet.

Smarta industrier effektiviserar och minskar friktionen i sina processer

Med givare i allt som behöver påfyllning med jämna mellanrum, slipper man driftstörningar på grund av tomma kärl och kan bättre bedöma åtgången av material. Just att givarna kan vara trådlösa och batteridrivna gör att man slipper den infrastruktur som annars skulle ha behövts för att göra samma sak på annat sätt. Positionering är en annan vinst. På stora industrier letas det efter mycket grejer och massor av tidsspillan uppstår. Se i filmen hur Volvo drar nytta av positioneringsfunktioner för att hålla reda på alla tusentals lastbilar inom fabriksområdet. Det är en av de unika fördelarna med tekniken, att kunna positionera utan utan behov för GPS.

Hur gör man för att börja med LoRaWAN?

Ett sätt är att bestämma dig för vad du vill mäta och sedan kontakta Direktronik så hjälper vi dig med såväl givare som gateways och den inloggning du behöver för att komma åt ditt data. LoRaWAN har en viss tröskel i det faktum att det data du samlar in oftast behöver hjälp för att visualiseras på det sätt som du behöver se det. Data i långa listor eller svårlästa tabeller ger normalt inte de beslutsunderlag du vill ha. För detta kan krävas en anpassning. Hårdvaran du behöver begränsas dock till gateways och sensorer. Gateways placerar du inom- eller utomhus för att skapa så god täckning och räckvidd som möjligt. Överlappning är inget problem utan ger tvärt om redundans för dina givare som själva automatiskt väljer den fördelaktigaste gateway:en. Såväl gateway som sensorer behöver vara registrerade i en databas/molntjänst och det är genom den tjänsten som du kan ta del av informationen och skapa automatiska åtgärder. Generellt är alla LoRaWAN-sensorer kompatibla med alla gateways, men för att fungera måste de kunna registreras i den önskade molntjänsten vilken ibland kan begränsa urvalet i praktiken.

Det finns dock öppna LoRaWAN-nät i många regioner redan, som man antingen kan använda för att genast ansluta sensorer eller bygga på med hjälp av egna gateways och på så sätt hjälpa det öppna nätet att växa. The Things Network är ett sådant exempel som fritt låter dig nytta molntjänsten, men eftersom du inte har kontroll över vad andra sensorer kan komma att nyttja samma gateway till, får du inte en fullt lika pålitlig lösning som en du äger och förvaltar själv.

Bild lånad från https://www.semtech.com/lora/why-lora

Varför LoRaWAN och inte WiFi, 4G eller 5G?

De olika teknikerna för trådlös dataöverföring fyller olika behov. LoRaWAN är det bästa valet när lång räckvidd och maximal drifttid på batteri är prioriterat framför bandbredd. 868MHz-bandet har också betydligt bättre förutsättningar att tränga igenom material vilket minskar mängden gateways inomhus. Du är heller inte beroende av mobilabonnemang eller den typen av löpande kostnader och kan bygga ut ditt täckningsområde på egen hand. Med ett LoRa-nät ska du inte förvänta dig högre bandbredd än 50kbps, men i gengäld räckvidder på flera kilometer med batteriförsörjda sensorer som kan klara många års drift. Självklart är WiFi/4G överlägset för strömmande data och alla andra tillämpningar där minimala svarstider eller stora datamängder skall överföras.

Bränsle för framtiden men tillgängligt redan nu

LoraWAN finns nu och används redan idag, men är också en förutsättning för att framtidens lösningar styrda av artificiell intelligens ska ha tillräcklig information. För korrekta beslut krävs en ständig ström av data och LoRaWAN ser ut att bli den mest framträdande tekniken som spås stå för 43% av all LPWAN-trafik (Low Power WAN) redan år 2023.

Goda råd kostar inget extra

Dra nytta av vår kunskap kring trådlös kommunikation eller datainsamling i allmänhet, så får du rätt stöd och tar klokare beslut. Vi kan tekniken och har erfarenhet från mängder av installationer inom en lång rad områden. Vi är dessutom lätta att nå och svarar direkt på chatt, mail eller telefon: 08 52 400 700. Och du, missa inga artiklar i Kunskapsbanken, prenumerera på nyhetsbrevet!

© Copyright 2021-02-17, innehållet är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Produktområden

Best.nr 20117055
Ethernet, LTE/4G backhaul, enkel montering
3 430 SEK exkl. moms
Best.nr 20117056
Inbyggd Wi-Fi och LoRaWAN- antenn
1 480 SEK exkl. moms
Best.nr 20117054
8-kanaler, 3G/4G/Ethernet
9 960 SEK exkl. moms
Best.nr 20104285
LoRaWan Multisensor display Temp. Luftfukt, Rörelse, Ljus
1 800 SEK exkl. moms
Best.nr 20104287
Temperatur, Luftfuktighet
756 SEK exkl. moms
 
LoRaWAN sensor för vattenläckage med sensorfläta för att kunna detektera läckage över större yta. Batteridrift och IP67. Sensorn mäter temperatur och luftfuktighet.
1 400 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20109691
Ultrasonic sensor med 3-axis accelerometer LoRaWAN
1 410 SEK exkl. moms
Best.nr 20109599
Arbetsplatssensor Vit
4 180 SEK exkl. moms
Best.nr 20113572
Modbus RS485 till LoRaWAN
735 SEK exkl. moms
 
En smart LoRaWAN® väggbrytare för lokal och fjärrstyrning av belysning och annan elektrisk utrustning. Den finns i två standardutföranden med enkel och dubbel brytarfunktion.
784 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20110723
Sensorboj av rotationsgjuten polyeten
11 440 SEK exkl. moms
Best.nr 20113701
Temp., luftfuktighet, vindhastighet, vindriktning, lufttryck
22 110 SEK exkl. moms
Best.nr 20113715
Personräknare
8 440 SEK exkl. moms
Best.nr 20101966
LoRaWAN Mäter nivån av Kväveoxid NO i luft
8 960 SEK exkl. moms
Best.nr 20100519
LoRaWAN mäter ström 4-20mA DC
1 560 SEK exkl. moms
Best.nr 20101960
LoRaWAN med DI, digitala ingång Dry contact
1 040 SEK exkl. moms