Meny

Effektivisera med positionering och smarta GPS:er

Den ökande e-handeln och vårt alltjämt svårmättade behov för ständiga leveransuppdateringar gör positionering till ett hett ämne, trots att basen för tekniken, GPS, funnits ända sedan man började skicka upp satelliter. Men det finns många fler skäl till varför man vill ha detaljerad data om en transportkedja eller bara veta var en apparat befinner sig och hur den mår. Låt den här artikeln motionera din fantasi kring positioneringens olika möjligheter och vad som är viktigt att ha koll på.

Nyttan av själva GPS-tekniken behöver väl knappast förklaras för någon så låt oss lämna bilens navigator och båtens plotter därhän och fokusera på alla andra tillämningar. GPS:en i sig ger dig bara fyra användbara data; tid, longitud, latitud och altitud men mycket pålitligt och var som helst på hela jordklotet, så länge du befinner dig ovan jord vill säga. GPS-signalen behöver nämligen i det närmaste fri sikt för att vara pålitlig för en mottagare.

KB_positionering_Tanknivå.jpg

Det är när du kompletterar positions-data med ingångar för också andra typer av data, som ett nästan gränslöst användningsområde visar sig. Då kan du koppla olika händelser och värden till positionen och exempelvis bedöma körbeteende för en flotta av lastbilar i syfte att belöna varsamma och miljömedvetna förare vars last kommer tryggare fram och med lägre bränsleförbrukning. Du kan med inbyggda sensorer för kollision/vibration avgöra var i en transportkedja en container fått omild behandling så att innehållet skadats. Låt en soptunna berätta för dig när det är dags för tömning och ge dig vägbeskrivningen dit. Med analoga och digitala in- och utgångar går det att koppla larm och mätvärden till positionen och genom olika molntjänster serveras uppgifterna i detalj eller sammanställt med kartbilder och grafik.

Utöver GPS-antennen, som kan vara antingen fast i utrustningen, osynligt inbyggd eller ansluten via kabel behöver positioneringsapparaten ett SIM-kort om data skall kunna levereras till molntjänsten. Många gånger tillhandahåller tillverkaren en globalt SIM-kort som redan är installerat i enheten, men har man egna preferenser kan man byta till den operatör man själv önskar.

KB_positionering_GPS_600.jpg

Hur skall positioneringsapparten strömförsörjas?

Antingen väljer man strömförsörjning med kabelanslutning direkt från en strömkälla eller från ett inbyggt batteri i produkten som ibland kan ha solceller för att förlänga tiden mellan uppladdningar. Det finns också enheter som alstrar sin egen energi och därmed aldrig behöver underhåll, som den speciella AxleRing för tågvagnar.

19-0423_tabell.jpg

På pappret lika, men i verkligheten helt olika

Det är nu agnarna skiljs från vetet, särskild om du väljer batteriförsedda produkter. Väljer du det så måste du titta bortom den angivna batterikapaciteten. Långt mer intressant är hur effektivt produkten använder den kapacitet som finns. Här kan en produkt ge dig tio eller tjugo gånger längre drifttid trots att den har samma batterikapacitet som en konkurrerande modell. Det har att göra med tillverkarens kompetens och möjlighet att skriva energieffektiv programvara. Bara när minsta möjliga datamängd och processkapacitet tas i anspråk för varje transmissionstillfälle, får du riktigt bra drifttider på batteri ute i fält. Man ska heller inte underskatta temperaturens inverkan på batterierna som blir mer påtaglig ju lägre temperaturen det blir.

Positionering_Transport_700x300.gif

Positionering inom transport, logistik och bygg

Bränsle är en erkänt stor utgiftspost i transportsektorn, men något som det talas mindre om är allt nyttjande av fordonsparken till andra ändamål än det professionella. Genom en rad olika inställningar i molntjänster kan osynliga gränser dras upp i en kartbild, så kallade geo zones, så att en avvikande körning identifieras. Likaså om man vill följa upp fordonsflottans bränsleförbrukning och ställa den mot den ackumulerade körsträckan är det lätt gjort med rätt positioneringsprodukt, exempelvis VehicleTracker som kan kopplas in mot fordonets kommunikationskanal, CAN-bussen.

Genom anslutning mot CAN-bussen kan relevant data läsas in från fordonets interna kommunikationssystem såsom bränslenivå i tanken. Eller om någon varnings-/servicelampa tänds, så kan det omedelbart generera ett larm via SMS eller e-post som går direkt till serviceplatsen. Därmed kan verkstaden förbereda rätt åtgärd redan innan fordonet anlänt. Saknas CAN-buss kan en separat analog tankgivare eller annan typ av sensor installeras för det ändamål man önskar.

Inbyggda sensorer förenklar användningen

Det är en stor fördel om produkten har många av de önskade sensorerna redan inbyggda i huvudenheten. Då slipper man komplicerad kabeldragning och dokumentation och kan enkelt flytta enheten från ett ställe till ett annat. Speciellt användbar är den sk 3D G-sensorn som ger dig acceleration, vibration, stötar samt lutning och är vad som möjliggör en bedömning om körbeteende. Vibration kan vara värdefullt för bedömning om ett underlags kvalité eller för att detektera slitage. Att få veta om en transport utsatts för stötar kan berätta vid vilket steg i en transportkedja som en godsskada kan ha uppstått.

19-1420_järnväg_800.JPG

Försäkringsbolag kan tjäna miljoner på dokumenterad transportkedja

Transportskador kostar försäkringsbolagen hundratals miljoner varje år, men så behöver det inte vara. Skulle man förmå sina kunder att dokumentera transportkedjan skulle försäkringsbolagen enkelt kunna utkräva ersättning från den ansvarige transportören. Idag har man bara mottagarens uppgifter om skicket vid ankomsten och försäkringsbolagets besiktning av emballeringen att gå på. Att containern tappades i marken eller kolliderade med en truck på omlastningsplatsen, det får man aldrig veta.

Ett exempel från verkligheten gäller transport av gipsskivor. Containern hade fraktats med båt, lastbil, tåg och slutligen lastbil igen men framme hos mottagaren upptäcks skador, både kantskador och brutna skivor. Eftersom containern var bestyckad med vår batteri-GPS TotalFinder, kunde hela transportkedjan analyseras i detalj. Det stod snart klart att orsaken bakom skadan var en alltför våldsam påkoppling av den järnvägsvagn som bar containern. Tågsättet hade backat in mot vagnen i för hög hastighet och 3D G-sensorn hade registrerat stöten. Försäkringsbolaget kunde därför ställa rätt speditör till svars för skadan och därmed återfå en del av den ersättning man betalat till kunden. Låt försäkringspremien vara beroende av om transporten kan dokumenteras eller ej, precis som man får rabatt om båten har spårsändare monterad.

19-1429_produkt.jpg

Magnetfäste, inbyggt batteri och massor av sensorer ger bästa flexibilitet

Väljer man en version med ett kraftfullt magnetfäste kan man applicera sin lösning även på fordon och andra värdefulla tillgångar där man inte tillåts göra några ingrepp överhuvudtaget. Tycker man att magnet låter vanskligt så kan vi intyga att de produkter vi erbjuder har en så pass kraftig magnet att när den sitter i sin skyddande hållare krävs ett specialverktyg för att få loss det. Hållaren gör att man också kan fästa enheten på ett underlag som inte är magnetiskt.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om positionering och hur det kan hjälpa dig att effektivisera din verksamhet. Kontakta oss redan idag för fri rådgivning, vi är lätta att nå och gillar att hjälpa till. Hör av dig nu direkt på chatt, mail eller telefon: 08 52 400 700.

Och du, missa inga artiklar i Kunskapsbanken, prenumerera på nyhetsbrevet

Relaterade komponenter

 
Kompakt GPS-enhet med analog och digital ingång ger dig universella larm- och mätdataportar vid sidan av positioneringen. En mycket kraftig magnet håller enheten på plats och kompletterad med den speciella säkerhetshållaren behövs ett specialverktyg för att avlägsna enheten.
3 580 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Positioneringssystemet Total Finder med långtidsbatteri, inbyggda sensorer och en överskådlig molntjänst gör det enkelt att skaffa kontroll över en hel fordonsflotta eller bara enstaka enheter. Den passar det mesta som rör sig utomhus och som du vill få information om. Ett kraftfullt magnetfäste underlättar både montage och underhåll.
3 310 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
En unik positioneringsprodukt med inbyggda sensorer och laddning via solceller klarar upp till sex år mellan laddningstillfällena och ger dig en maximalt lättadministrerad lösning. Den kraftfulla magneten gör den genialiskt enkel att montera var som helst där du har en metallyta ledig.
4 530 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20100464
Multi-sensor AxleRing
1 910 SEK exkl. moms
 
Positrex är molntjänsten som inte bara håller reda på var alla enheter finns, utan också vad de gör och hur de mår. Det är så data från GPS:er och givare blir till verksamhetskritisk information, som gör din verksamhet mer pricksäker och effektiv. Positrex serverar dig position, hastighet och olika händelser på det sätt som du önskar, oavsett antalet enheter. Du når det enkelt via molnet eller APP i din bärbara enhet.
97,30 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter