Meny

Vad är ett datamoln?

Bakom mycket av det vi gillar och använder varje dag, vare sig vi reflekterar över det eller ej, finns ett moln eller en molntjänst. Även om många anser det för självklart att ens behöva förklaras, så finns säkert några som inte längre vågar fråga. Här får du en kort beskrivning med några intressanta länkar som vi tycker ramar in förklaringen väl.

Molnet eller datamolnet är ett uttryck som refererar till data, programvaror och information tillgänglig via en nätverksanslutning, oftast genom att komma åt ett datacenter via en Internetanslutning.

Nästan alla IT-resurser kan "leva" i molnet: Ett program eller en applikation, en tjänst eller en företags hela IT-infrastruktur. Om ett företag exempelvis vill bygga en IT-infrastruktur, skulle det normalt installera de servrar, programvaror och nätverksresurser som behövs i sin egen lokal eller serverrum, men nästan alla dessa tjänster och resurser kan nu istället bli tillgängliga genom en tredje part som erbjuder dem i molnet, som Amazon eller Google. I stället för att lagra dina semesterbilder på en lokal dator, kan du låta din iPhone automatiskt spara dem i Apples datacenter genom molntjänsten iCloud. Molnet är ett gemensamt serverrum och lagringsplats som du delar med många andra och där du hyr den kapacitet som du behöver, istället för att äga utrustningen själv.

Serverrum är en för småskalig term egentligen. Vi pratar om gigantiska datacenters och ändlösa rader av servrar i den skalbara nätverksinfrastrukturen hos jättar som Google, Amazon, Apple och Alibaba. Och inte bara enstaka datacenters. För både skalbarhet, driftsäkerhet och lokal kapacitet byggs datacenters strategiskt runtom i världen. Kanske har du läst om Facebooks sex fotbollsplaner stora datacenter i Luleå, men de är inte ensamma. Bara under 2017 rapporterade SVT om flera investeringar i svenska datacenters, här är några av artiklarna:

Google har köpt mark i Horndal - 106 hektar!!

Klart för bygge av Amazons datacenter - bygglov för fyra datacenters

Sverige är attraktivt, inte minst på grund av tillgången på kyla och vårt behov av att växla det mot värme, utan även den välutvecklade IT- och elnät-infrastrukturen samt ett stabilt politiskt klimat. Mark Zuckerberg, Facebooks VD och grundare, lär ha uppgett att anläggningen i Luleå är 10 procent effektivare och konsumerar 40 procent mindre ström än traditionella datacenter.

Så här ger Google sin bild av datacenters:

 Och så här vill Microsoft förklara molnet:

Fördelar

Datormoln och sk. Cloud computing har många fördelar. De är ofta snabbare på att tillhandahålla en tjänst, och i många fall kan du få tillgång till den direkt. Ett mindre företag slipper ta höga initiala kostnader för IT-infrastruktur och ett större bolag kan minska sina fasta personalkostnader och samtidigt öka servicegraden mot användarna. Fjärrvändare kan få tillgång till molnresurser från vilken plats som helst bara de har en anslutning, snarare än att vara begränsad av fysisk geografi.

Molnen delas ofta in i tre kategorier: privat, offentlig och hybrid, med hänvisning till vem som har tillgång till tjänsterna eller infrastrukturen. Offentliga molntjänster tillhandahålls för alla som vill köpa eller hyra tjänsterna. Privata molntjänster byggs av företag för användning av deras anställda och partners. Hybrid-molntjänster kombinerar de två.

terabit ethernetKonceptet har vuxit över tid och växer kontinuerligt för att nu inkludera nästan alla tjänster som kan tillhandahållas snabbt via en nätverksanslutning, ofta med hjälp av webb- eller mobilapplikationer. Idag kan en kund lätt beställa webbhotell i molnet eller konsumera digitala medietjänster som filmer och musik från iTunes och Netflix, lagra data hos Dropbox eller Google Drive, sköta sin epost med gMail eller till och med skriva kontrakt för bostads- och transporttjänster med AirBnB eller Uber. Affärsprogramvara som Microsoft Outlook till exempel, som uteslutande fanns lokalt i nätverk och datorer, migrerar nu till applikationer som är tillgängliga i molnet.

För dig som livnär dig på att sälja eller underhålla datanät är det givetvis en stor fördel att fler behöver tillgång till nätverk och i allt högre hastighet. Illustrationen från Ethernet Alliance visar prognosen över kommande hastighetsklasser och får ses som stöd till resonemanget om fortsatta uppgraderingar i datanätens kapacitet.

Nackdelarna då

Det är givetvis läskigt att tappa kontrollen över var man har sitt data. Blotta tanken på vad som kan hända om man skulle hindras att komma åt kritisk information på grund av händelser utanför ens kontroll skrämmer säkert. Du hamnar också i händerna på ett annat företags support och får sannolikt den service ditt abonnemang ger dig rätt till, vilket kan göra att fel inte korrigeras lika snabbt som om du kunnat prioritera själv. Till sist får man nog lägga den långsiktiga kostnaden till listan över potentiella nackdelar. Den initiala investeringen blir förvisso lägre, jämfört med att skaffa infrastrukturens själv, men du betalar en löpande avgift för tjänsten istället. Det blir lite som att gå med i EU, en del sin suveränitet lämnar man ifrån sig i utbyte mot starkare internationella relationer där många är beroende av varann vilket gör helheten stark och hållbar. 

 

Produktområden

Relaterade komponenter

Best.nr 12-1370
12-1370 - Certifieringsinstrument, komplett med väska
113 820 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 12-1361
WireXpert 500 Fiber är instrumentet för dig som främst behöver testa, certifiera och dokumentera fiber men vill ha möjlighet att komplettera med motsvarande förmåga också för kopparnät när behov uppstår. Instrumentet bygger på den mest mångsidiga testplattformen som finns idag som gör att du kan bygga på med funktionalitet och prestanda i den takt du behöver upp till Cat.8/Klass II och förbi.
121 320 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 80-1800
EasyTAP 1105/2105 är mycket prisvärda 5-ports aggregerings-TAP:ar för antingen "Inline" eller "Span port" och passar perfekt till felsökning av kopparnät i både 100 och 1000Mbps hastighet.
3 780 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 24-0160
Dongelservern gör det enkelt och säkert att förvalta och administrera donglar, samtidigt som tillgängligheten ökar för alla användare. Samla ihop alla företagets donglar och anslut dem till den nätverksanslutna Dongelservern. En mängd olika inställningsmöjligheter gör att varje dongel kan uppföra sig precis som om den satt ansluten till den lokala USB-porten, fastän den nu sitter i säkert förvar centralt i nätverket.
28 410 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 24-0170
Den rackmonterade USB till RS232-omvandlaren ger dig 16 eller 32 serieportar från en enda USB-port. Perfekt for dagens moderna datorer som vanligtvis saknar den gamla serieporten.
6 990 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter