Meny

Färre inbrott och tryggare skola med kameror

Rektor Bo Östenius har sedan några år drivit frågan att montera kameror i Hemmestaskolan i Värmdö kommun. Eleverna kände sig inte trygga i skåphallarna och vid ett tillfälle skedde ett inbrott på expeditionen. I höstas investerade skolan i elevdatorer för 4,5 miljoner kronor. Då blev kameror i skåphallarna en nödvändighet.

Det är omöjligt för eleverna att släpa runt på sina datorer hela tiden och därför var det nödvändigt att installera kameror i skåphallarna, säger Bo Östenius. – Det har tidigare förekommit en hel del inbrott och stölder ur elevernas skåp. – Sedan vi installerade kamerorna i höstas har det inte skett ett enda skåpinbrott, säger Bo Östenius.

Fler positiva till kameror

Tidigare hade de anställda vid skolan blandade känslor inför tanken på övervakningskameror. Efter ett inbrott på skolans expedition blev fler anställda positivt inställda till att kameror monterades.

– Någon eller några hade brutit sig in på skolans expedition och stulit pengar, säger Bo Östenius och lutar sig mot den numera kameraövervakade nödutgången.

– Det visade sig att någon hade ställt upp dörren här och sedan gått in efter skolans stängning och gjort inbrott på expeditionen.

– Vi hade våra misstankar om vilka gärningsmännen var, och det fanns viss bevisning, säger Bo Östenius. Polisen valde att inte utreda inbrottet, då de misstänkta inte var straffmyndiga. Hade det funnits kameror i skolan vid tiden för inbrottet, kunde frågan ha lösts på annat sätt.

– Hade vi haft kamerorna redan då, hade det varit lätt att se vilka som befann sig i lokalerna efter stängning.

Klotter och skadegörelse har minskat

Ett par gånger om året genomför Hemmestaskolan enkäter, där eleverna svarar på hur trygga de känner sig i skolan. Skåphallarna har beskrivits som otrygga. Vissa elever som uppehöll sig där, utsatte andra elever för glåpord och satte krokben för dem.

Den typen av problem har så gott som upphört sedan kamerorna kom upp i höstas. Städpersonal och vaktmästare säger att klotter och skadegörelse har minskat rejält på senare tid. Och inbrotten i skåpen har upphört helt!

Bo Östenius ser fram mot nästa trygghetsenkät, den första efter att kamerorna sattes upp i skolan.

– Förhoppningsvis avspeglas den lugnare miljön i elevernas svar.

Fotnot: Hemmestaskolan på Värmdö är uppdelad i flera byggnader och det är den byggnad som hyser årskurs 6-9 som har 20 kameror monterade i lokalerna. Kamerorna sitter i de fyra skåphallarna och i ett av uppehållsrummen, ”Baren”. Två kameror övervakar nödutgångarna.

Varför valde Bo Östenius Direktroniks kameror?

När beslutet var fattat brådskade det med kameror. Eleverna skulle snart börja höstterminen, och då skulle datorer till ett värde av 4,5 miljoner kronor övervakas av de nya kamerorna.

– Kommunens säkerhetschef tipsade mig om ett företag, ett av de största i branschen, säger rektor Bo Östenius. Själv tog han kontakt med Direktronik, som han hade stiftat bekantskap med på Skolforum 2009.

– På så sätt fick vi in två anbud, även om någon egentlig upphandling inte krävdes för den här affären, säger Bo Östenius. Det visade sig att Direktronik kunde lämna ett rejält mycket lägre pris än det andra företaget. Och det fanns inget som tydde på att det andra företagets produkter var bättre.

Ringde två referenser

– Jag ringde två referenser, som använder Direktroniks kameror i sina lokaler, och båda dessa var mycket nöjda. Och det är vi också! säger Bo Östenius.

Ett krav var att de 20 kamerorna skulle vara på plats före skolstart. Det var de.

– Direktronik höll sina löften vad gäller leveranstider och utförande. Vi gjorde en extrabeställning av ytterligare en kamera och denna var på plats redan efter en halv dag, säger Bo Östenius.

Skolans personal som ska övervaka kamerasystemet fick utbildning och personal från Direktronik har efter en tids kameradrift kommit till Hemmestaskolan och gjort de justeringar som behövde göras.

– Det har fungerat problemfritt hela vägen, säger Bo Östenius.