Meny

Guide: så väljer du dämpningsmätare för fiber

Alla datainstallatörer måste kunna handskas med fiber idag. Det ställer inte bara krav på kunskap kring själva materialet, tekniska förtjänster och begränsningar, utan också hur man löser problem som uppstår. Ett av de viktigare hjälpmedlen är då dämpningsmätare och här får du några tips kring de olika instrumentens egenskaper till stöd för ditt framtida köp.

En effektmätare för fiber är en speciell ljusmätare som berättar hur mycket ljus som kommer ut från änden av fiberkabeln. Tillsammans med en ljuskälla i den andra änden av kabeln kan du läsa av en fiberlänks dämpning, alltså hur mycket av ljuset som försvunnit längs vägen. Och med den informationen kan du avgöra om länken kommer att fungera tillsammans med den utrustning du vill koppla in.

Det finns två vanliga orsaker till att man vill mäta dämpningen på fiber. Antingen har ett problem uppstått och man behöver uppgiften om dämpning som en del av felsökningen eller så är det en nyinstallation där kunden efterfrågar ett protokoll.

Därför är det smart att mäta dämpning

När det gäller nyinstallationer vill nätägaren försäkra sig om att installationen har den prestanda man kan förvänta sig innan man betalar fakturan för jobbet. Hen vill också lagra uppgifterna om varje länks värden, så att när länkar kopplas samman i ett senare skede kan man på förhand avgöra vilken dämpningsbudget som den aktiva utrustningen måste klara för att fungera just här. Ett sätt att slippa trial and error ute i fält.

Gäller det felsökning blir dämpningen intressant av flera skäl. Får man bekymmer med fiberlänken är det svårt att omedelbart veta i vilken ände man ska börja leta. Man vet att en fiberkabels förmåga att släppa igenom ljus inte är konstant eller beroende enbart av materialets kvalité, utan också påverkas av faktorer i dess omgivning. Det är inte ovanligt att en fiberkabel, en gång ensam på kabelstegen, med tiden har kommit att buntas ihop med flera kablar eller blivit sträckt i samband med dragning av annan kabel på samma stege. Eller belastad på något sätt som gör att glaskärnans egenskaper ändrat sig något. Vanligare ändå är nog att en kabels kontakter har blivit smutsiga genom alltför oförsiktig hantering vid omkopplingar.

Allt detta påverkar dämpningen och därför är dämpningsmätningen det bästa sättet att påbörja felsökningen på de flesta fiberlänkar. Resultatet från en sådan mätning svarar på frågan om felet har med den passiva delen av nätverket (kablar och kontakter) eller om det ska sökas i den aktiva delen med switchar och SFP:er. 

Med detta sagt skall man vara medveten om att fältmässiga instrument för dessa ändamål har relativt frikostiga toleranser. Instrument som ger sitt resultat med flera decimaler kan därför ge sken av att vara mer exakta än vad de verkligen är. För ett så pålitligt dämpningsvärde som möjligt bör man dessutom mäta från bägge håll och använda snittvärdet som sin referens.

Så väljer du mätare för dämpning på fiber_guide_familj_800.jpg

Välj rätt instrument

Mot bakgrund av vad som beskrivits ovan och hur ofta man handskas med fibernät överhuvudtaget, faller valet på instrument ganska olika. Givetvis spelar aktuell budget också in. Ställ dig dessa frågor:

Behövs ett dokument/protokoll över mätningen?

20102286_bluetooth_dämpningsmätare_testrapport.jpg

Om du köper ett instrument med avsikten att själv avhjälpa fel som uppstått i ett eget nätverk, kan du oftast nöja dig med enklare modeller där mätvärden läses av i displayen. Men skulle det behövas är det ju bara att skriva ner det du inte kan ha i minnet eller fota instrumentet tillsammans med uttaget där du står. Men gör du jobb åt en kund vill du (och säkert kunden också) gärna få ett protokoll. Både som kvitto på jobbet och som dokumentation. Effektmätarna med Bluetooth-anslutning är då prisvärda och lättanvända instrument som ger dig möjlighet att ange kund- och projektdata tillsammans med de mätvärden som instrumentet registrerar.

Behöver mitt instrument klara olika fibertyper och våglängder?

waterpeak_800.jpg

Det är ingen nyhet, men få verkar ändå känna till att dämpningen är synnerligen beroende av den våglängd som används. Vi märker det på förvåningen hos kunder som ofta bara frågar efter en effektmätare för singelmode och får frågan tillbaka om vilken våglängd de ska testa. Den kraftiga tillväxten av fiberanvändare gör att man idag ofta använder våglängdsmultiplexing och därmed frångår de traditionella väglängderna 1310nm och 1550nm för singelmode. Istället kan man möta allt mellan 1270nm och 1610nm. Då ställs det andra krav på både ljuskällan och effektmätaren eftersom de flesta "vanliga" instrument bara klarar 1310/1550 för singelmode och 850mn för multimode. Här vill vi rekommendera instrument med utbytbara väglängdsmoduler. Då får du ett fältmässigt instrument som både är litet och smidigt samtidigt som du har stöd för massor av olika våglängder.

Är det viktigt att kunna mäta/certifiera/kvalificera både koppar och fiber med samma instrument?

För professionella installatörer som ska möta stränga krav och jobbar med de största nätverken kan man sällan isolera fiber och koppar, utan man möter alla kabeltyper och topologier. Då vill man gärna ha en testplattform som kan prestera rapporter och sammanställningar i ett enhetligt format, oavsett om det är koppar eller fiber. I dessa fall får man ge sig i kast med crème de la crème av testinstrument. Oftast får du då inte bara ett kraftfullt och framtidssäkert instrument, utan också en del moln- och mjukvarufinesser som ger dig tidsvinster i planeringen av ett testuppdrag. WireXpert är en exempel på en sådan plattform som med utbytbara moduler låter dig testa och certifiera såväl koppar som olika typer av fiber.

Men en OTDR då?

Du undrar kanske varför vi inte nämner OTDR som alternativ till vanliga effektmätare? OTDR-instrumentet ger dig förvisso en uppgift om dämpningen, men eftersom det är ett matematiskt resultat snarare än ett som mäter själva ljuset tycker vi att en OTDR är bäst lämpad för avståndsmätning och felanalys. I en annan kunskapabanksartikel kan du läsa mer om OTDR:en och hur den fungerar.

Det finns givetvis många fler detaljer runt felsökning och dämpning som kan behöva diskuteras, inte minst gällande multimode där ljuskällas betydelse är än större. Tveka därför inte att höra av dig till oss om du har funderingar kring testinstrument och vad som kan passa för just dig.

Läs mer om dämpning i Kunskapsbanken

Vi är lätta att nå och svarar direkt på chatt, mail eller telefon: 08 52 400 700.

Och du, missa inga artiklar i Kunskapsbanken, prenumerera på nyhetsbrevet!

© Copyright 2020-08-14, innehållet är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Best.nr 20102983
SFP-baserade fibertestinstrumentet - Huvudinstrument 3 i 1
6 510 SEK exkl. moms
3 900 SEK exkl. moms
Best.nr 112-1142
Fiber Checker - SM och MM
2 560 SEK exkl. moms
Best.nr 112-1044
Optisk fibertestare standard, m. LC/MU/FC/SC/ST Adapter
16 230 SEK exkl. moms
1 790 SEK exkl. moms
Best.nr 112-1145
Effektmätare SFP/MPO
63 610 SEK exkl. moms
 
Det prisvärda fyra-i-ett OTDR-instrumentet innehåller också felfinnare, effektmätare och ljuskälla. En mycket kompakt multimeter för fiberinstallatören som inte bara ersätter fyra olika instrument, utan också bjuder på lagring och rapportering via mjukvara. Rejäl display, skyddande väska och snabb uppstart ger dig ett perfekt verktyg för de flesta uppgifter ute i fält.
9 700 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20102286
singlemode och multimode
4 880 SEK exkl. moms
 
WireXpert 500-fiber är instrumentet för dig som främst behöver testa, certifiera och dokumentera fiber. Till skillnad mot WireXpert 500 så ingår licensen för att testa fiber men man måste köpa till rätt modul. Observera att kopparmoduler och licenes för koppar inte ingår i WireXpert 500-fiber. Instrumentet bygger på den mest mångsidiga testplattformen som finns idag som gör att du kan bygga på med funktionalitet och prestanda i den takt du behöver upp till Cat.8/Klass II och förbi.
155 980 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Att damm och smuts på fiberns välpolerade glasyta hindrar ljuset från att passera torde vara lätt att förstå. Ändå saknar många dessa små enkla och billiga putsverktyg, eller glömmer bort att använda dem.
719 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 112-0225
Komplett rengöringssats för fiber
3 330 SEK exkl. moms
 
Multimode är kostnadseffektiv för installationer där längden inte överstiger flera hundra meter. OM3 krävs för att nå maxlängden 300 meter på 10 Gbit och är även anpassad för 40G och 100G. Varje Direktronik-fiber genomgår en manuell 3D interferometertest som garanterar glaskärnans centrering och därmed optimala överföringsegenskaper. Det ger hög jämn kvalitet så att du slipper komplicerad felsökning och kostsam efterservice
90,50 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Multimode är kostnadseffektiv för installationer där längden inte överstiger flera hundra meter. OM4 fiber krävs för att nå maxlängden 550m för 10 Gbit Ethernet och är också anpassad för 40G och 100G. Varje Direktronik-fiber genomgår en manuell 3D interferometertest som garanterar glaskärnans centrering och därmed optimala överföringsegenskaper. Det ger hög jämn kvalitet så att du slipper komplicerad felsökning och kostsam efterservice.
94,60 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
I motsats till multimode har en singlemode fiber bara ett spridningsläge, en våglängd av ljus i fiberkärnan. Det betyder att det inte finns någon störning eller överlappning mellan de olika våglängderna för ljuset att stoppas vid din överföring av data över långa avstånd.
196 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter