Meny

Vilka återförsäljare söker vi?

Vilka återförsäljare söker vi?

Avtal och bindningar

Det finns inga skriftliga avtal i världen som skyddar dig eller oss, om det inte finns en uppriktig önskan att hålla avtalet. Om det nu fanns ett sådant avtal så skulle vare sig ni eller vi skriva på! Därför tillämpar vi inte heller några formella avtal som binder oss eller er på något sätt.

Ingen annan än Återförsäljare skall ha rabatt

Självfallet försöker vi så långt möjligt att kontrollera, så att inte slutförbrukare lättvindigt kommer åt de rabatter som skall vara förbehållna återförsäljare. Rabatten är och skall vara, ersättning för utfört försäljningsarbete. Således, slutförbrukare göre sig inte besvär.

Trohet är viktigt

Den möjliga försäljningsvolymen för en potentiell återförsäljare är naturligtvis viktig, men vi vill verkligen betona att vi ser mer till "troheten" än till volymen. Med andra ord, en återförsäljare som gör oss till "husleverantör" på det sortiment vi täcker, prioriteras före en återförsäljare som köper ett fåtal artiklar, även om volymen är stor.

God ekonomi även med små beställningar

Problemet med de många och små beställningarna är oftast anskaffningskostnaden. Man kan ju inte tillbringa "halva dan i telefon för att lösa ett problem som ger 800:- i fakturering", som en av våra åf:are uttryckte det.Många rycker på axlarna åt tillbehör och vill hellre göra "stora affärer" på datorer och system. Stora affärer är nödvändigtvis inte goda! I det allra flesta fallen är bidraget betydligt bättre på tillbehör. För att inte tala om försäljningsinsatsen. Den egna insatsen begränsas till att fråga kunden "skall du inte samtidigt beställa ..?

Inga avgifter eller minimiorder

För att underlätta "småorder-hanteringen", har vi inga krav på orderstorlek. En återförsäljare får sin åf-rabatt, oaktat hur många han beställer. Beställningarna belastas inte heller med någon faktureringsavgift.

Försäljningsvillkor och krediter

Naturligtvis skall återförsäljaren acceptera våra försäljningsvillkor (enl. bilaga) och betala sina fakturor i tid. Första gångerna köper en "okänd" åf:are mot förskottsbetalning. Därefter lägger vi upp en lämplig kredit som sedan varierar upp eller ner, beroende hur betalningarna fungerar. Generellt gäller att, efter 3:e betalningspåminnelsen går ärendet vidare till inkasso.

Priser och rabatter

De priser som gäller mellan oss och våra åf:are skall ej spridas till utomstående och därför har vi ej heller bifogat dessa nu. ÅF-prislistan kommer att omgående sändas till dig när du tänkt över detta brev och lämnat svar på våra frågor. Generellt kan sägas att rabatterna varierar mellan 35 - 50%, beroende på olika produktgrupper. Rätten till återförsäljar-rabatt kan utan föregående varning upphöra.

Extra rabatt

Utöver produktrabatten lämnas en volymrabatt, som baseras på den uppnådda försäljningsvolymen de sista 6 månaderna. För att du redan från början skall få din volymrabatt krävs att du uppger en uppskattad årlig försäljningsvolym. Notera att extra rabatten utgår endast på varor där listpriset tillämpas. Vår utgångspunkt är att ni ger oss korrekta uppgifter och vi ifrågasätter alltså inte riktigheten i uppgifterna. Tids nog kommer sanningen fram om vi på något sätt har blivit "snuvade".

Hur behåller man sin rabatt?

För att det skall vara meningsfullt för både er och oss, utvärderar vi då och då det uppnådda resultatet på vårt samarbete. Vi tittar då 6 månader bakåt i tiden. Det krävs då att man har köpt produkter av oss till ett samlat belopp på 6000:- , för att man skall kvarstå som ÅF:are. Har du tappat din rabatt p g a inaktivitet kan du få tillbaka den om du gör ett köp för 6000:-.