Meny

Från enkla Grenuttag till avancerade Automat Switchar - Direktronik kan hjälpa dig

En strömlist eller PDU fördelar ström till flera enheter. De är som regel passiva i den mån att de garanterar inte någon kvalitet på strömmen likt en avancerad UPS kan göra utan dess funktion är begränsad till att fördela ut ström på ett visst antal uttag. Strömlister finns med enfas(230V) och 3fas(400V) . I mindre installationer så lämpar sig enfas system medans system med större förbrukare så som kryptovaluta-miners eller kraftfulla servers med fördel kan använda 3fas strömlister. Direktronik kan leverera strömlister för alla möjliga applikationer och vi kan även göra helt kundanpassade lister så länge antalet är över 10 stycken per ordertillfälle med en leveranstid på ca 3 veckor.

Vad är en Power Distribution Unit(PDU)/Strömlist?

I dess enkalaste form, så fördelar en PDU ett antal uttag av typen C13,C20 eller Schucko kontakter. Direkt översatt från engelskan är det en "kraftfördelningsenhet". De används i rack och datacenter för att förse datorer, nätverksutrustning, servers, miners med ett eller flera uttag.

Det är viktigt att veta hur mycket ström som varje uttag behöver kunna leverera.  Är du minsta osäker på vad du skall välja så kan du alltid höra av dig till oss.

Vad är en enfas PDU/strömlist och när används den?

Enfast lister har en matning av 230V och har som regel begränsning på antingen 10,16,20 eller 32 Ampere. De har enbart fas,nolla och jord och. Antalet uttag är något lägre en 3fas lister. Direktronik saluför lister i 4 utförande för enfas-lister där antalet uttag kan vara från 3 upp till 42 men den vanligaste konfiguratione är mellan 6 till 12 uttag av typen c13 eller schucko. 

Enfaslister kan bestyckas med en säkringar och brytare

Intagskabel och kontakter är:

 1. C13/C14 kontakt - max 10 ampere
 2. Schucko kontakt - max 16 ampere
 3. C20 kontakt - max 20 ampere
 4. Blåhandske- 16 eller 32 ampere (IEC 60309 2P+E)

Strömstrykan ampere är max och man bör dimensionera för ca 80% av max.

Vad är en 3-fas PDU/strömlist och när används den?

Trefas lister har en matning av 400V och används i större installationer eller där man har flera datorer eller servers som har en högre strömförsörjning. Fördelen med dessa lister är att de kan fördela en större effekt till varje uttag. Det är också vanligt att 3faslister har säkringar för varje inkommande fas.

Trefas lister leveras med följande inkommande anslutningar:

 1. Rödhansske ( IEC 60309 3P+E)
 2. Öppen ende - Listerna leveras utan kontakt men med kabel
 3. Helt utan kabel. (Som regel krävs behörig elektriker för att installera dessa).

Smarta PDU:er och Strömlister 

En Smart PDU bör hållas väl inlåst så dess Artificella inteillgens lätt tar över serverummet och förvandlar alla servers till ett automnomt system som i värsta fall kan ta över hela jorden. Många menar att en mer riktig beskrivning är Strömlist med övervakningsfunktioner eller mätfunktioner. Vi vidhåller dock att en Smart Strömlist bör hållas under uppsikt.

Vad är MPDU?

MPDU står för Metered eller Monitored Power Distribution Unit. Det skilljer från leverantör till leverantör vad man menar men en Metered PDU har som regel direktavläsning av ström, spänning och effekt medans en montorored PDU har fjärravläsning och kan sända larm via t.ex SNMP till överordnade övervakningssystem

Vad är en Switched PDU?

Namnet ger vid direktöversättning en ganska svårtolkad bild av vad den gör men en "switched PDU" är i princip samma sak som en "managed PDU" som ger möjlighet att fjärrstyra strömlisten. Det skiljer sig mellan levernatörer av vad som kan fjärrstyras. Några huvudfunktioner för fjärrstyrda lister är:

 • Slå på och av enskilda uttag
 • Slå på enskilda uttag i sekvens
 • Slå av uttag vid givna tidpunkter. Detta kan vara en fördel om utrustning inte används mellan vissa tidpunkter och då kan man spara en hel del ström och pengar.

Som regel har en fjärrströmlist(Switched/managed PDU) också förbrukningsövervakning men det är inte alltid så varpå det skiljs på Fjärrströmlist och Fjärrströmlist med övervakning(Switched och Metered Switched)

Vad är en ATS ?

ATS står Automaitc Transfer Switch och de används i lösningar för hög tillgänglihet. Grundfunktionen är att de har två(2) inkommade matningar till skillnad mot en(1) som vanliga strömlister har.

Redundansfunktionaliteten uppnås då en ATS ansluts till två av varandra olika matningar. Detta är en funktion som finns i UPS:er men i stället för en batteribank så kan den anslutas till en annan fas/grupp. Det går även att byggas tillsammans med dieselverk.

Hastigheten för att byta spänningskälla är som regel väldigt snabb. Datorutrustningen blir aldrig strömlös när en ATS växlar från spänningskälla 1 till 2.

ATS är som regel övervakningsbara och fjärrstyrda.

Maxade PDU:er för tunga applikationer som t ex KrytptoGruvarbetare(mining)

När man skall bryta kryptovaluta krävs serverlösningar som drar väldigt mycket ström. Det är inte ovanligt att varje server drar 15 ampere styck. För dessa applikationer så är det som regel endast 3 fas PDU'er som man skall använda och för detta endamål så har Direktronik system för:

 • 3x32 Ampere -> t.ex 6x C19 uttag med 15 ampere per uttag
 • 3x63 ampere -> t.ex 24xC13 uttag med 7.8 ampere per uttag
 • 3x63 Ampere -> t.ex 18x C19 med med ca 10 ampere per uttag

Vi kan även ta fram lösningar för 3x125Ampere. 6 stycken maskiner behöver då en lösning 3x32ampare. 

Produktområden

 
Strömlister från Raritan ger dig kontroll och uppfyller högt ställda säkerhetskrav. Att fjärrmässigt slå av strömmen på enskilda uttag eller hela listen eller massor av lister samtidigt, i grupp eller enskilt hör till basfunktionaliteten. Det gör också strömmätning, men i motsats till andra fjärrströmbrytare har du här också möjlighet att avläsa strömförbrukningen på varje enskilt uttag och ackumulerat på hela listen.
12 810 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20100232
21xC13, 3xC19 uttag, 3x16A 3-fas, 400V
33 460 SEK exkl. moms
Best.nr 20109439
24xC13, 12xC19 uttag, 3x32A 3-fas, 400V
43 230 SEK exkl. moms
 
Med ePowerSwitch M/S (Master/Slave) kan man via sin webläsare individuellt fjärrstyra upp till 40 olika 230V uttag. Master-enheten som har nätverksanslutning och webserver-funktion, har 8x230V-uttag.
16 080 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
En Zonit Automatic Transfer Switch (ATS) i miniformat ger din utrustning redundant strömförsörjning utan att ta plats i racket. Kritisk utrustning som endast har en ingång för matning kan därmed uppgraderas med A- och B-kraft genom en adapter på ingångssidan. Ett enkelt, utrymmessnålt och prisvärt sätt att öka driftsäkerheten på viktig utrustning.
10 230 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Varje list finns att få med diverse olika anslutningsdon (intag). Värt att notera är respektive kontakts maximala strömbegränsning. Lägst kapacitet, 10 ampere, hittar vi i IEC320-C13 och C14 (hona resp. hane) som är den 3-poliga kontakt vi återfinner i flertalet datorer och skärmar. DIN49440 och 41, hona respektive hane av vårt vanliga stickpropp som sitter i alla hem och kontor klarar 16A.
493 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Klassiskt jordat förgreningsuttag för kontorsbruk. Förgreningen har snedställda kontakter som hindrar att vinklade kablar täcker närliggande uttag och du får därmed nytta av alla uttag oavsett kabeltyp.
117 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Klassiskt jordat förgreningsuttag för kontorsbruk. Förgreningen har snedställda kontakter som hindrar att vinklade kablar täcker närliggande uttag och du får därmed nytta av alla uttag oavsett kabeltyp.
133 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Varje list finns att få med diverse olika anslutningsdon (intag). Värt att notera är respektive kontakts maximala strömbegränsning. Lägst kapacitet, 10 ampere, hittar vi i IEC320-C13 och C14 (hona resp. hane) som är den 3-poliga kontakt vi återfinner i flertalet datorer och skärmar. DIN49440 och 41, hona respektive hane av vårt vanliga stickpropp som sitter i alla hem och kontor klarar 16A.
710 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter