Meny

Miljösensorer

Här finner du smarta lösningar för att monitorera och kontrollera hur det står till med miljön och luftkvaliteten på din arbetsplats, i hemmet, i laboratorium, i skogen, i stadsmiljö. Du finner även sensorer för att kontrollera utsläpp i vatten, säkerställa vattenkvalitet i bäckar, vattendrag sjöar och hav. 

Även sensorer för mätning av olika typer av gaser samt sensorer för nivåmätning i avloppsbrunnar, slambrunnar, cilos, cisterner, diseltankar, spillvatten samt olika typer av industrier.

För att vi ska må bra, prestera bra samt hålla oss friska är miljö och luftkvaliteten av högsta vikt. Kvaliteten på luften vi andas påverkas av en mängd faktorer. Dessvärre ökar luftföroreningar i vår omgivning stadigt beroende på trafik, däckslitage, industrier, eldning av fossila bränslen mm.

Lika viktigt som att se till att luften vi andas inte gör oss sjuka är det att kontrollera våra reningsverk så att vi inte släpper ut förorenat vatten i våra vattendrag, sjöar och hav, övervaka oljeutsläpp, övergödning, algblomning mm.

Saknar du en sensor? Kontakta oss på 08-52400700 eller info@direktronik.se så tar vi fram den åt dig

 

Aktiva filter Återställ

Produkter

41

Gränssnitt

Visa fler

Mäter

Visa fler
Best.nr 20101959
LoRaWAN Temperatur och luftfuktighet
1 037 SEK 1 220 SEK Listpris exkl. moms
 
Radarnivågivare avsedd för nivåmätning av vatten, lämplig i olika typer av vattendammar, sjöar, vattenkraftverk, brunnar mm. Temperaturokänslig -40℃ ~ 100℃. Nivågivaren kommer som standard i två utföranden för upp till 30m samt 70m djup utan display, Flexibel strömmatning 12-24VDC möjliggör batteridrift.
10 900 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Miljö- och väderövervakningsstation, med vår multisensor tar du kontroll över belysning, temperatur, luftfuktighet, buller, lufttryck, vindriktning, vindhastighet, CO2 samt luftförorenande partiklar, PM2.5 & PM10 över standard RS-485 Modbus-protokoll. Flexibel strömmatning 10 ~ 30Vdc IP65 klassad och temperaturtålig ner till -40 grader. Kontrollera luftkvalitet i stadsmiljö, tunnlar, industrier, jordbruk eller väderstationer runt om i världen. Eller använd som en del i ditt IoT-projekt eller smartcity lösning.
4 210 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101887
Konduktivitet sensor- elektrisk ledningsförmåga i vatten
4 330 SEK exkl. moms
 
Sensorn är online hela tiden och används för att ge tidig varning för oljeutsläpp i vattnet. För att snabbt kunna hindra att oljeläckage rinner ut i sjöar och vattendrag. Finns i fyra olika versioner som standard, se under varianter. Modbus RS485.
20 470 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101885
Chemical Oxygen Demand (COD) Sensor
58 320 SEK exkl. moms
Best.nr 20101890
Online pH Sensor
3 590 SEK exkl. moms
 
Ammonium NH3, NH4 är en biologisk restprodukt från bland annat konstgödsel, avloppsreningsverk mm. NH4-N avser kvävehalten i ammoniumjonen. För höga halter av ammonium i dricksvatten kan vara skadligt för människor och djur och för höga halter av ammonium i restvatten från avloppsverk leder till försurning.
16 950 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101893
Mäter koncentrationen av slam i vatten MODBUS RS485
34 550 SEK exkl. moms
Best.nr 20101889
Fluorescerande sensor för syremätning i vatten MODBUS RS485
8 700 SEK exkl. moms
51 390 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101921
Radarnivågivare för solida fasta partiklar och pulver
10 900 SEK exkl. moms
Best.nr 20101914
Radarnivågivare för alla slags frätande vätskor
11 250 SEK exkl. moms
Best.nr 20101894
Onlinesensor för Blå och Gröna alger i vatten MODBUS RS485
43 300 SEK exkl. moms
Best.nr 20101915
Radarnivågivare för milt frätande vätskor
15 540 SEK exkl. moms
Best.nr 20101919
Radarnivågivare för solida mtrl, mycket damm och kondens
15 540 SEK exkl. moms
 
Sensor som mäter graden av turbiditet, grumlighet, slam i vatten. Turbiditet kan bestå av såväl organiska partiklar som humus och alger, vilka är vanliga partiklar i vattendrag, samt oorganiska såsom exempelvis lera som rörs upp från bottensediment vid byggnationer och industrier.
13 780 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101922
Radarnivågivare för hygiensika vätskor och livsmedel
15 540 SEK exkl. moms
Best.nr 20101912
LoRa sensor mäter grumlighet, turbiditet i vatten
27 170 SEK exkl. moms
 
En serie industriella exakta gasdetektorer för att kontrollera i stort sett alla typer av gaser och luftföroreningar. Tydlig LED-skärm som visar aktuellt värde, gastyp och status. Väderskyddad, temperaturtålig samt explosionsklassad.
3 380 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101913
LoRa PH sensor mäter pH i vatten
6 680 SEK exkl. moms
Best.nr 20101916
Radarnivågivare för solida mtrl, damm och kondens
11 510 SEK exkl. moms
Best.nr 20102092
Guided radarnivågivare för vätskor och pulver
8 480 SEK exkl. moms
Best.nr 20102095
Guided radarnivågivare för avjoniserat vatten, andra vätskor
16 960 SEK exkl. moms
 
Nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Kan larma via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 24VDC (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 220V. LCD display för lokal avläsning.
3 270 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20101895
Onlinesensor för Klor, restklorsensor MODBUS RS485
13 230 SEK exkl. moms
 
Explosionssäker nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Kan larma via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 24VDC (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 220V. LCD display för lokal avläsning.
5 000 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
10m sensorprobe, kan fås kundanpassad upp till 100m. Nivåmätning med ultraljud, så kallad ultraljudsnivågivare eller ultraljudssensor för beröringsfri kontroll av nivå i brunnar, tankar, cisterner och silos mm. Sätt larmgränser max/min direkt i enheten eller koppla via RS485 MODBUS RTU till extern insamlingsenhet. Larmar via reläutgång vid oönskat värde. Flexibel strömmatning 220V (standard) men kan fås även för 12V batteridrift samt 24VDC. LCD display för lokal avläsning.
4 100 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20102156
LoRaWAN, Temp, luftfukt, PM2,5, buller, Solpanel & batteri
12 550 SEK exkl. moms
Best.nr 20101966
LoRaWAN Mäter nivån av Kväveoxid NO i luft
8 600 SEK exkl. moms
Best.nr 20102152
LoRaWAN Mäter nivån av SO2 Svaveldioxid i luften
9 720 SEK exkl. moms
Best.nr 20101964
LoRaWAN Utomhussensor PM2.5 Temperatur och Luftfuktighet
5 202 SEK 6 120 SEK Listpris exkl. moms
Best.nr 20102155
LoRaWAN, Temp, luftfuktighet, CO2, Solpanel och batteri
8 680 SEK exkl. moms
 
Klorofyll är ett pigment som finns i växter och plankton. När näringsmängden i vattnet ökar så stiger även klorofyllhalten. Vattnet blir allt brunare, genom att mäta klorofyllhalten i vattnet fås ett snabbt värde på hur mycket växtplankton det finns och utifrån det kan man bedöma ifall vattnet riskerar övergödning.
34 990 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20102091
Guidad radarnivågivare för alla slags frätande vätskor
10 830 SEK exkl. moms
Best.nr 20102096
Guided radarnivågivare för vätskor med höga temperaturer
26 240 SEK exkl. moms
 
Om halten koldioxid Co2 ökar och blir för hög i vattendrag, sjöar och hav så leder det till försurning vilket hotar växt och djurliv. Vår sensor använder ultraviolett ljus för att mäta detta.
4 130 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
 
Utbytessensorer för övervakning av gaser. Köp rätt utbytessensor, skruva ur den gamla ur "huvudsensorn" och skruva i den nya. Därefter aktiverar du självkalibreringsfunktionen i "huvudsensorn" och produkten är klar att åter tas i bruk. Betydligt smidigare och mer kostnadseffektivt än att kasta hela produkten alternativt skicka iväg den för sensorutbyte i fabrik.
486 SEK exkl. moms
Finns i flera varianter
Best.nr 20102138
LoRaWAN O3 Ozone sensor
6 140 SEK exkl. moms
Best.nr 20102094
Guided radarnivågivare för fast pulver såsom cement
5 650 SEK exkl. moms
Best.nr 20101965
LoRaWAN Utomhussensor CO2 Temperatur Luftfuktighets sensor
5 420 SEK exkl. moms