Meny

Smarta fordon

Smarta fordon ger helt nya möjligheter att effektivisera och kontrollera transporter.

Jämfört med traditionella s k Fleet Management-lösningar så kan vi förse din fordonsflotta med givare och mjukvara som berättar om aktuell last, bränslenivå, värme, kyla, batterikapacitet, utöver GPS-koordinater och körsträcka.

Ett smart fordon berättar om man blir utsatt för dieselstöld genom att nivån i tanken sjunker utan att fordonet är i tjänst. Ett smart fordon varnar om det förflyttas med last utan att körorder finns. Ett smart fordon kan rapportera och ge underlag för effektivisering genom att data över körsträckor, lasttider, bränsleförbrukning etc. kan sammanställas och bedömas för validering av exempelvis prissättning.

Kontakta oss om du veta mer om vad som behövs för att uppgradera din fordonspark!