Meny

Best.nr 119-0850

Utbytessensor CO Kolmonoxid 0-1000PPM

Utbytessensorer för övervakning av gaser. Köp rätt utbytessensor, skruva ur den gamla ur "huvudsensorn" och skruva i den nya. Därefter aktiverar du självkalibreringsfunktionen i "huvudsensorn" och produkten är klar att åter tas i bruk. Betydligt smidigare och mer kostnadseffektivt än att kasta hela produkten alternativt skicka iväg den för sensorutbyte i fabrik. Läs mer

Varianter

Lagerstatus 0 st
Leveranstid 2-10 dagar
432 SEK exkl. moms
  • Produktbeskrivning

    Oavsett du önskar övervaka luftföroreningar i städer eller kontrollera arbetsmiljön i gruvor, läkemedelsindustri, laboratorium, kemisk industri, biogasindustri, värmevärk, livsmedelsindustri eller kanske monitorera gasnivåer på ett raffinaderi, en oljeplattform etc. så har vi rätt sensorer för ändamålet.

    Exempel på gaser. Saknar du någon gasdetektor så kontakta oss så hjälper vi till att ta fram det.

    NH3 Ammoniak, Cl2 Väteklorid, H2 Väte Hyrdogen, CH2O Eten, O2 Syre Oxygen, H2S Svavelväte, HCl Saltsyra, HCN Vätecyanid, PH3 Fosfin, HF Väteflourid, NO Kväveoxid, CO Kolmonoxid, SO2 Svaveloxid, ClO2 Klordioxid, NO2 Kvävedioxid, C2H4O Eten, O3 Ozon, C2H4O Eten, HBr Vätebromid, SF6 Svavelhexaflourid, CH4S Metantiol, TVOC, Total Volatile Organic Compounds, THT Tetrahydrotiofen, SiH4 Silan, Ex Gas, LPG Gasol, CO2 Koldioxid, CH4 Metan

Alternativ till denna produkt